Ga direct naar hoofdcontent

Tips om in gesprek te gaan met uw verhuurder

Het nut van energiebesparende maatregelen

Om uw verhuurder te overtuigen uw woning energiezuiniger en meer comfortabel te maken zijn er een aantal zaken waar u de verhuurder op kunt wijzen. 

  • Bereken uw energiekosten voor de komende 15 jaar. U kunt aan uw verhuurder aangeven dat u een deel van dit geld liever kwijt bent aan een hogere huur in ruil voor meer wooncomfort en een duurzamere woning.

  • Wijs uw verhuurder op de mogelijkheid de huur te verhogen als de woning comfortabeler wordt gemaakt. Bij meer comfort krijgt de woning meer huurpunten, en bij meer huurpunten hoort een hogere huur. (Let wel op: u moet uw verhuurder toestemming geven voor de woningverbeteringen en de huurverhoging).

  • Door het nemen van energiebesparende maatregelen wordt de woningwaarde hoger wat voor de verhuurder in de toekomst voordelig kan uitpakken.

  • Door energiebesparende maatregelen te nemen, kan uitgesteld onderhoud ook meteen ingehaald worden.    

  • Het uitvoeren van bepaalde maatregelen, zoals goede ventilatie, voorkomt vochtproblemen die anders in de toekomst geld kosten om te herstellen.

  • Als u in een blok huurt van dezelfde verhuurder of als u huurt van een woningcorporatie, kunt u andere huurders vragen mee te doen. Hoe meer vragen de verhuurder krijgt vanuit huurders om aan bepaalde zaken wat te doen en daarbij worden herinnerd aan de prestatieafspraken of de woonvisie, kan ervoor zorgen dat de verhuurder de maatregelen uitvoert. 

  • Woningcorporaties kunnen korting krijgen op de verhuurderheffing door hun woningen energiezuiniger te maken. De aanvraag voor deze korting was tijdelijk gesloten, maar is nu weer open voor investeringen die in 2021 zijn gerealiseerd. De corporatie dient dan vóór 5 augustus 2022 een gerealiseerde investering aan te melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Vanaf 1 januari 2023 wordt de verhuurderheffing afgeschaft. Meer informatie en alle voorwaarden vindt u op de website van de RVO over de Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming.

  • Vanaf 2030 worden er wettelijke eisen gesteld aan woningcorporaties en particuliere verhuurders ten aanzien van de isolatiestandaard. Slecht geïsoleerde huurwoningen (met een energielabel E, F of G) mogen vanaf dan niet meer verhuurd worden. Meer daarover leest u in het Beleidsprogramma versnelling verduurzaming gebouwde omgeving.

Als uw verhuurder geïnteresseerd is om de woning te verduurzamen met uitgebreidere energiebesparende maatregelen, en de woning krijgt meer comfort, mag de verhuurder een hogere huurprijs vragen. Op deze pagina leest u daar meer over.