Ga direct naar hoofdcontent

Toegankelijkheidsverklaring

Regionaal Energieloket is de uitvoerende partij achter Brabant Woont Slim. Regionaal Energieloket is op 24 december 2020 steekproefsgewijs getest door Stichting Accessibility. Regionaal Energieloket voldoet volledig aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl en aan de toegankelijkheidseisen van Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) op niveau AA. Bekijk het drempelvrijcertificaat van Stichting Accessibility voor meer informatie.

Voorbeelden van genomen maatregelen

  • Informatiesctructuur van de content is dusdanig verbeterd zodat deze correct kan worden gelezen door software hulpmiddelen zoals screenreaders.

  • Afbeeldingen die aan een gebruiker worden gepresenteerd, hebben een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient.

  • Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

  • Alle functionaliteiten op de website kunnen bediend worden met het toetsenbord.

  • De visuele weergave van knoppen en teksten hebben een contrastverhouding van ten minste 4,5:1.

  • De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden van onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website die niet in deze verklaring is opgenomen, mail dan naar [email protected] 

Versie december 2020.