Ga direct naar hoofdcontent

Toegankelijksheidsverklaring

Regionaal Energieloket is de uitvoerende partij achter Brabant Woont Slim. De missie van Regionaal Energieloket is "een duurzaam thuis voor iedereen" . Daarom is het belangrijk dat de websites van Regionaal Energieloket door iedereen kunnen worden gebruikt. Ook door mensen met een beperking, zoals blinden en doven. 

Regionaal Energieloket volgt daarom de internationale toegankelijkheidsrichtlijnen (de Web Content Accessibility Guidelines , afgekort: de WCAG-richtlijnen). Eens in de 3 jaar vragen we een onafhankelijke externe partner om te toetsen of onze websites nog steeds aan deze richtlijnen voldoen. Uit dit onderzoek komen verbeteradviezen, waarmee we onze website nóg toegankelijker maken.

Toegankelijkheidsonderzoek 2023/2024

In de periode oktober 2023 - januari 2024 zijn de websites van Regionaal Energieloket getest door Stichting Accessibility en is geconcludeerd dat de websites voldoen aan de vereisten voor WCAG 2.1, niveau AA. Hiermee behalen de websites van Regionaal Energieloket status A op het Dashboard Digitoegankelijk.

Deze verklaring geldt voor de website: 

Alle gemeentespecifieke energieloketten (bijvoorbeeld https://brabantwoontslim.nl/bernheze) vallen ook onder deze toegankelijkheidsverklaring.

Testresultaten:

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, mail dan naar [email protected].

Versie januari 2024