Ga direct naar hoofdcontent

Responsible Disclosure

Regionaal Energieloket is de uitvoerende partij achter Brabant Woont Slim. Voor Regionaal Energieloket en al onze klanten waarmee wij samenwerken is de veiligheid van onze systemen belangrijk. Daarom willen we graag met je samenwerken als je een kwetsbaarheid in een van onze systemen ontdekt. Om deze reden hebben wij deze responsible disclosure samengesteld.

We vragen je:

 • Uw bevindingen te mailen naar [email protected]. Versleutel uw bevindingen met onze PGP key om te voorkomen dat de informatie in verkeerde handen valt,

 • Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, verwijderen of aanpassen,

 • Het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het dichten van het lek te wissen,

 • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden, en

 • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn

Wij beloven je:

 • Wij reageren binnen 14 dagen op uw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing,

 • Als u zich aan bovenstaande voorwaarden heeft gehouden zullen wij geen juridische stappen tegen u ondernemen betreffende de melding,

 • Wij behandelen uw melding vertrouwelijk en zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk,

 • Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem,

 • In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker, en

 • als dank voor je hulp een beloning aan te bieden voor elke melding van een ons nog onbekend beveiligingsprobleem. De grootte van de beloning bepalen wij aan de hand van de ernst van het lek en de kwaliteit van de melding met in ieder geval een appeltaart :-).

Wij streven er naar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.

Onze tekst is gebaseerd op de tekst van Floor Terra, gepubliceerd onder een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 licentie. Deze is te vinden via https://responsibledisclosure.nl