Ga direct naar hoofdcontent

Privacyverklaring Brabant Woont Slim

Welkom bij het energieloket Brabant Woont Slim. We vinden je privacy belangrijk en
gaan daarom zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om.

Brabant Woont Slim wordt aangeboden door gemeenten en wordt beheerd en
uitgevoerd door Regionaal Energieloket. Deze privacyverklaring is van toepassing op
bezoekers van de website en gebruikers van de diensten die wij hierop aanbieden.
De verklaring geldt voor alle (sub)domeinen die Brabant Woont Slim gebruikt.

Op deze pagina laten we je weten welke informatie we over je verzamelen, waarom
en wat we daarmee doen. Ook informeren we jou over jouw rechten.

Hoe we veilig omgaan met jouw gegevens

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

Brabant Woont Slim is het energieloket voor de volgende gemeenten:

 • ’s-Hertogenbosch

 • Bernheze

 • Boxtel

 • Land van Cuijk

 • Maashorst

 • Meierijstad

 • Oss

 • Sint‑Michielsgestel

 • Vught

Als je gebruik maakt van de diensten die via Brabant Woont Slim worden
aangeboden dan verwerken wij jouw persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn die
gegevens die, simpel gezegd, te herleiden zijn naar een individu. Dit kan direct of
indirect. Een voorbeeld van indirecte persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld adres en
postcode.

Jouw gemeente is de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens die op
Brabant Woont Slim worden verwerkt. Mocht je na het lezen van deze
privacyverklaring nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met
jouw gemeente. Jouw gemeente heeft ook een functionaris gegevensbescherming
die je kan helpen met privacy gerelateerde vragen of klachten. De contactinformatie
is te vinden op de website van jouw gemeente.

Als er in deze verklaring gesproken wordt over “ons” of “wij” dan wordt hiermee
Brabant Woont Slim aangeduid. Aangezien Brabant Woont Slim geen
rechtspersoonlijkheid heeft gaat het dus eigenlijk om de
verwerkingsverantwoordelijke, jouw gemeente. Ter verbetering van de leesbaarheid
is gekozen om vanuit Brabant Woont Slim te spreken.

Brabant Woont Slim wordt beheerd en uitgevoerd door Regionaal Energieloket. De
contactgegevens van Regionaal Energieloket zijn onderaan deze privacyverklaring te vinden. In het geval je met Regionaal Energieloket contact opneemt zullen zij, indien
mogelijk, je bericht doorzetten naar de desbetreffende gemeente.

Voor welke doeleinden verwerken jullie persoonsgegevens?

Hieronder leggen we uit voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken, welke
persoonsgegevens wij verwerken, op welke wettelijke grondslag we ons beroepen en wat de bewaartermijn is van de persoonsgegevens. 

Doeleinde: Om je een e-book, nieuwsbrief, uitnodiging voor een
informatieavond/webinar of cadeaubonode voor een energievoucher te
sturen.  Als je dat hebt aangevraagd, dan sturen we je een e-book, nieuwsbrief,
cadeaubon, of een uitnodiging voor een informatieavond/webinar op het door jou
opgegeven e-mailadres. De nieuwsbrief bevalt altijd een afmeldlink zodat je je kunt
afmelden als je geen behoefte meer hebt deze te ontvangen. 

Welke persoonsgegevens verwerken we : email, voornaam, achternaam

Grondslag : uitvoering overeenkomst 

Bewaartermijn : totdat je je weer uitschrijft voor de nieuwsbrief en elke nieuwsbrief
bevat een afmeldlink.

Doeleinde: Om je te adviseren over besparingsmogelijkheden  Brabant Woont
Slim biedt een online HuisScan aan, waarin gegevens over jouw woning worden
verwerkt. Wanneer je onze HuisScan doet, vul je verschillende gegevens in over je
woning, huishouden en persoonlijke voorkeuren. Bijvoorbeeld je postcode en
huisnummer, of je een koop- of een huurwoning hebt, wat voor type woning het is
(zoals vrijstaand, 2-onder-1 kap, etc.), het bouwjaar van de woning en het aantal
personen in het huishouden. Daarnaast verrijken we het profiel van je huis met
informatie uit openbare bronnen zoals het Kadaster en het Centraal Bureau voor
Statistiek. We gebruiken de informatie die je hebt ingevuld door de HuisScan te doen
om jou te adviseren over energiebesparingsmogelijkheden. Bijvoorbeeld: als we met
de beschikbare gegevens vaststellen dat je huis geschikt lijkt voor zonnepanelen,
kunnen wij je adviseren over te behalen kostenbesparingen. Als je wilt kun je de
resultaten van je HuisScan naar jezelf toe mailen als PDF.

Welke persoonsgegevens verwerken we : adres, woning specifieke kenmerken zoals
bouwjaar en of de woning wel/geen kruipruimte heeft, optioneel: emailadres

Grondslag : uitvoering overeenkomst 

Bewaartermijn : maximaal 5 jaar

Doeleinde: om je ervaringen te tonen van andere bewoners  Op onze website
tonen we ervaringen van andere bewoners met het verduurzamen van hun woning. 

Welke persoonsgegevens verwerken we : naam, foto van de woning 

Grondslag : uitvoering overeenkomst  

Bewaartermijn : maximaal 7 jaar

Doeleinde: om onze HuisScan te verbeteren  We gebruiken de informatie over je
huis ook om onze HuisScan en de daaraan gerelateerde besparingsberekeningen te
verbeteren. Dit doen wij zoveel mogelijk anoniem, maar in sommige gevallen kan het
op adresniveau zijn (wanneer er sprake is van bugs die adresgebonden zijn
bijvoorbeeld).

Welke persoonsgegevens verwerken we : adres, woning specifieke kenmerken zoals
bouwjaar en of de woning wel/geen kruipruimte heeft, optioneel: emailadres

Grondslag : gerechtvaardigd belang. 

Bewaartermijn : maximaal 5 jaar

Doeleinde: om je te koppelen aan een bedrijf/energieadviseur en offertes op te
vragen  We doen ons best om je zo goed mogelijk te koppelen aan voor jou
interessante bedrijven die jou verder kunnen helpen met het verduurzamen van jouw
huis. Zo kunnen we je bijvoorbeeld alleen aan bedrijven uit jouw regio koppelen als je
aangeeft daarin interesse te hebben.

Als je offertes opvraagt via Brabant Woont Slim of een afspraak plant met een
energiecoach/energieambassadeur/energieadviseur dan sturen we hen de hieronder
genoemde informatie over jezelf (zodat ze je kunnen bereiken), soms aangevuld met
extra informatie over je huis (zodat ze een goede offerte kunnen maken). Je kan een
overzicht met de informatie die gedeeld wordt met deze bedrijven opvragen via je
gemeente of via [email protected].

Welke persoonsgegevens verwerken we:  Brabant Woont Slim stelt je verder in staat
om offertes voor besparingsmaatregelen op te vragen bij bedrijven. We houden daar
informatie over bij. Bij het aanvragen van een offerte of het boeken van een afspraak
met een energieadviseu via onze website vragen we informatie over jezelf: je voor-
en achternaam, je emailadres, je telefoonnummer, je adres, de status van je offerte
aanvraag, eventuele woningspecifieke kenmerken zoals het bouwjaar en eventuele
opmerkingen voor de installateur, energieadviseur of voor Brabant Woont Slim.

Grondslag : uitvoering overeenkomst. 

Bewaartermijn : maximaal 5 jaar

Doeleinde: Om alternatieven te bieden  Indien een gewenste groepsaankoop of
wijkaanpak niet geschikt blijkt te zijn bieden we je, als onderdeel van onze
dienstverlening, een alternatief aan.

Welke persoonsgegevens verwerken we : emailadres, NAW

Grondslag : uitvoering overeenkomst. 

Bewaartermijn : maximaal 5 jaar

Doeleinde: Om onze financiële administratie vast te stellen  Regionaal
Energieloket krijgt (enkel bij collectieve projecten op wijk/buurt of gemeenteniveau)
van bedrijven een commissie op uitgevoerde offertes. Die commissie wordt berekend
aan de hand van het bedrag van de koopovereenkomst. Daarvoor worden de aan jou
uitgebrachte offertes gebruikt. Daarnaast worden de offertes gebruikt om bij te
houden wat de conversie is per bedrijf – er wordt in kaart gebracht hoeveel offertes
een bedrijf heeft uitgebracht en hoeveel daarvan door de klant zijn geaccepteerd. Dit
wordt gedaan om de kwaliteit van onze dienstverlening hoog te houden.

Als je vervolgens een of meerdere van deze partijen inschakelen om voor jou
werkzaamheden te verrichten, dan zijn zij zelf verantwoordelijk om jouw privacy te
waarborgen.

Welke persoonsgegevens verwerken we : emailadres, NAW, offerte bedragen

Grondslag : uitvoering overeenkomst en gerechtvaardigd belang.Bewaartermijn: maximaal 5 jaar

Doeleinde: voor statistieken (intern en extern)  Tot slot maken we geaggregeerde
overzichten van de informatie die we hebben verzameld. Die overzichten bevatten:

 • Het aantal gebruikers van de site in de betreffende regio;

 • Het aantal uitgevoerde HuisScans in de regio;

 • Het aantal uitgebrachte offertes in de regio;

 • De besparingsmaatregelen die zijn genomen in de betreffende regio;

 • Een indicatie van de gerealiseerde CO2 besparing in de regio.

Die overzichten hebben maximaal een detailniveau op postcode 6 (cijfers + letters)
gebied. Als het zo is dat we in dat geval persoonsgegevens zouden verstrekken,
geven we informatie op meer geaggregeerd niveau om dat te voorkomen. Dit is dan
postcode 4 niveau (alleen de cijfers). Bijvoorbeeld, als je de enige bezitter bent van
zonnepanelen in jouw straat dan wordt er een groter gebied weergegeven.
Randvoorwaarde is dat deze data nooit te herleiden is tot een individu, tenzij dit met
jullie is afgesproken. 

Welke persoonsgegevens verwerken we : uitgevoerde HuisScans en getroffen
duurzaamheidsmaatregelen op adresniveau

Grondslag : gerechtvaardigd belang

Bewaartermijn : Maximaal 5 jaar

Doeleinde: Cookies en lokale opslag We plaatsen cookies zodat onze website
goed functioneert, we statistieken kunnen maken en surfgedrag kunnen registreren.
Dit doen wij, afhankelijk van het type cookie, op basis van toestemming of ons
gerechtvaardigd belang. Voor meer informatie over welke cookies we gebruiken,
welke gegevens daarbij verwerkt worden en wat de bewaartermijn is verwijzen wij je
graag door naar onze cookieverklaring. Voor de kennisbank gebruiken wij andere
cookies en hanteren we een andere cookieverklaring (kennisbank).

Met welke derde partijen delen jullie mijn gegevens?

We delen jouw gegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige
wetgeving is toegestaan. Bijvoorbeeld omdat wij hen inschakelen voor het uitvoeren
van onze dienstverlening, zoals hostingpartijen, softwareleveranciers en partijen die
cookies plaatsen. Een voorbeeld van zo'n partij is Banzai International. Bij Banzai
international nemen wij het programma Demio af als software voor onze
informatieavonden.

Het kan voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken,
omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;

 • wij daar een wettelijke grondslag voor hebben (bijvoorbeeld jouw toestemming);

 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een
  vermoeden van een misdrijf).

De partijen die in onze of jouw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn:

 • IT-dienstverleners

 • Marketing dienstverleners

 • Installateurs

 • Samenwerkingspartners

Om jouw privacy te waarborgen sluiten we de benodigde contracten waarin we
afspraken maken over de omgang met persoonsgegevens.

Waar slaan jullie mijn gegevens op?

Je gegevens worden opgeslagen op servers van Regionaal Energieloket. Deze
servers staan in Ierland en Duitsland (EU). Buiten de EU slaan wij alleen gegevens
op als er voldaan wordt aan de aanvullende eisen van de AVG, of wanneer er
aanvullende overeenkomsten zijn ondertekend waarmee jouw privacy gewaarborgd
wordt. 

Hoe lang slaan jullie mijn gegevens op?

We gebruiken jouw gegevens niet langer dan nodig voor het doel waarvoor je deze
hebt verstrekt. Hoe lang dit exact is, hangt af van het doel en hebben we intern
vastgelegd. Daarbij houden we onder andere rekening bij ons belang om jou goed
van dienst te kunnen zijn als je vragen hebt over gebruikte diensten en dat wij er baat
bij hebben een overzicht te hebben van getroffen maatregelen door heel het land.
Per doeleinde hebben we beschreven wat de bewaartermijn is voor die gegevens.

Welke beveiligingsmaatregelen treffen jullie?

Wij nemen beveiligingsmaatregelen die passen bij de aard van de te verwerken
gegevens. Zo zorgen we er onder andere voor dat alleen de werknemers toegang
hebben tot die gegevens die dat nodig hebben bij het uitoefenen van hun functie, de persoonsgegevens worden versleuteld opgeslagen en de gegevens die je invult op
de website worden versleuteld verzonden (SSL-certificaat).

Om ervoor te zorgen dat we jullie gegevens niet verliezen, maken we backups. Deze
worden versleuteld opgeslagen en na een maand verwijderd.

Welke rechten heb ik ten aanzien van mijn privacy?

Je hebt verschillende rechten ten aanzien van jouw privacy. Zo heb je het recht om je
persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen . Daarnaast heb je
het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te
trekken, te verzoeken om een beperking van de verwerking of bezwaar te
maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens  door je gemeente in
het kader van Brabant Woont Slim.

Ook heb je in sommige gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid . Dat
betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij
van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou
genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek / bezwaar / intrekking sturen naar het privacy aanspreekpunt
van je gemeente.

We zullen na ontvangst van jouw mail onderzoeken of wij aan jouw verzoek
tegemoet kunnen en moeten komen. Het kan zijn dat wij bepaalde rechten hebben
waardoor of er sprake is van een situatie waarin we niet aan jouw verzoek hoeven te
of kunnen voldoen.

Belangrijk: wij moeten controleren of jouw identiteit klopt. Het kan daarom zijn dat we
om aanvullende informatie zullen vragen voordat we jouw verzoek in behandeling
kunnen nemen.

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij jou daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Als je niet tevreden bent over hoe wij met jouw privacy omgaan, dan kun je dat laten weten per e-mail. Natuurlijk hopen we dat we er met jou uitkomen. Ook staat het je vrij een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht- indienen-bij-deap.

Wat als jullie privacybeleid wijzigt?

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens kunnen veranderen. Ook kan onze dienstverlening veranderen. Wij behouden ons dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wil je up-to-date blijven? Controleer deze verklaring dan regelmatig.

Versie augustus 2023

Contactgegevens uitvoerder :
Regionaal Energieloket BV
Willem Landréstraat 2
1077 KZ, Amsterdam

KvK: 76548848

Email: [email protected]
Tel: 088 525 41 00

Heeft u een vraag voor ons?

Stuur ons gerust een e-mail of bel ons. Ons team zit voor u klaar van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:30 uur.


Angela, Klantenservice