Ga direct naar hoofdcontent

Privacyverklaring Brabant Woont Slim

Welkom bij het energieloket Brabant Woont Slim. We vinden je privacy belangrijk en gaan daarom zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om.

Brabant Woont Slim wordt aangeboden door gemeenten en wordt beheerd en uitgevoerd door Regionaal Energieloket. Deze privacyverklaring is van toepassing op bezoekers van de website en gebruikers van de diensten die wij hierop aanbieden. De verklaring geldt voor alle (sub)domeinen die Brabant Woont Slim gebruikt.

Op deze pagina laten we je weten welke informatie we over je verzamelen, waarom en wat we daarmee doen. Ook informeren we jou over jouw rechten.

Hoe we veilig omgaan met jouw gegevens

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

Brabant Woont Slim is het energieloket voor de volgende gemeenten:

Als je gebruik maakt van de diensten die via Brabant Woont Slim worden aangeboden dan verwerken wij jouw persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn die gegevens die, simpel gezegd, te herleiden zijn naar een individu. Dit kan direct of indirect. Een voorbeeld van indirecte persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld adres en postcode.

Jouw gemeente is de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens die op Brabant Woont Slim worden verwerkt. Mocht je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met jouw gemeente. Jouw gemeente heeft ook een functionaris gegevensbescherming die je kan helpen met privacy gerelateerde vragen of klachten. De contactinformatie is te vinden op de website van jouw gemeente.

Als er in deze verklaring gesproken wordt over “ons” of “wij” dan wordt hiermee Brabant Woont Slim aangeduid. Aangezien Brabant Woont Slim geen rechtspersoonlijkheid heeft gaat het dus eigenlijk om de verwerkingsverantwoordelijke, jouw gemeente. Ter verbetering van de leesbaarheid is gekozen om vanuit Brabant Woont Slim te spreken.

Brabant Woont Slim wordt beheerd en uitgevoerd door Regionaal Energieloket. De contactgegevens van Regionaal Energieloket zijn onderaan deze privacyverklaring te vinden. In het geval je met Regionaal Energieloket contact opneemt zullen zij, indien mogelijk, je bericht doorzetten naar de desbetreffende gemeente.

Voor welke doeleinden verwerken jullie persoonsgegevens?

Hieronder leggen we uit voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken, welke persoonsgegevens wij verwerken, op welke wettelijke grondslag we ons beroepen en wat de bewaartermijn is van de persoonsgegevens. 

Doeleinde: Om je een e-book, nieuwsbrief, uitnodiging voor een
informatieavond/webinar of cadeaubonode voor een energievoucher te
sturen.  Als je dat hebt aangevraagd, dan sturen we je een e-book, nieuwsbrief, cadeaubon, of een uitnodiging voor een informatieavond/webinar op het door jou opgegeven e-mailadres. De nieuwsbrief bevalt altijd een afmeldlink zodat je je kunt afmelden als je geen behoefte meer hebt deze te ontvangen. 

Welke persoonsgegevens verwerken we : email, voornaam, achternaam

Grondslag : uitvoering overeenkomst 

Bewaartermijn : totdat je je weer uitschrijft voor de nieuwsbrief en elke nieuwsbrief
bevat een afmeldlink.

Doeleinde: Om je te adviseren over besparingsmogelijkheden  Brabant Woont Slim biedt een online HuisScan aan, waarin gegevens over jouw woning worden verwerkt. Wanneer je onze HuisScan doet, vul je verschillende gegevens in over je woning, huishouden en persoonlijke voorkeuren. Bijvoorbeeld je postcode en huisnummer, of je een koop- of een huurwoning hebt, wat voor type woning het is (zoals vrijstaand, 2-onder-1 kap, etc.), het bouwjaar van de woning en het aantal personen in het huishouden. Daarnaast verrijken we het profiel van je huis met informatie uit openbare bronnen zoals het Kadaster en het Centraal Bureau voor Statistiek. We gebruiken de informatie die je hebt ingevuld door de HuisScan te doen om jou te adviseren over energiebesparingsmogelijkheden. Bijvoorbeeld: als we met de beschikbare gegevens vaststellen dat je huis geschikt lijkt voor zonnepanelen, kunnen wij je adviseren over te behalen kostenbesparingen. Als je wilt kun je de resultaten van je HuisScan naar jezelf toe mailen als PDF.

Welke persoonsgegevens verwerken we : adres, woning specifieke kenmerken zoals
bouwjaar en of de woning wel/geen kruipruimte heeft, optioneel: emailadres

Grondslag : uitvoering overeenkomst 

Bewaartermijn : maximaal 5 jaar

Doeleinde: om je ervaringen te tonen van andere bewoners  Op onze website tonen we ervaringen van andere bewoners met het verduurzamen van hun woning. 

Welke persoonsgegevens verwerken we : naam, foto van de woning 

Grondslag : uitvoering overeenkomst  

Bewaartermijn : maximaal 7 jaar

Doeleinde: om onze HuisScan te verbeteren  We gebruiken de informatie over je huis ook om onze HuisScan en de daaraan gerelateerde besparingsberekeningen te verbeteren. Dit doen wij zoveel mogelijk anoniem, maar in sommige gevallen kan het op adresniveau zijn (wanneer er sprake is van bugs die adresgebonden zijn bijvoorbeeld).

Welke persoonsgegevens verwerken we : adres, woning specifieke kenmerken zoals bouwjaar en of de woning wel/geen kruipruimte heeft, optioneel: emailadres

Grondslag : gerechtvaardigd belang. 

Bewaartermijn : maximaal 5 jaar

Doeleinde: om je te koppelen aan een bedrijf/energieadviseur en offertes op te vragen  We doen ons best om je zo goed mogelijk te koppelen aan voor jou interessante bedrijven die jou verder kunnen helpen met het verduurzamen van jouw huis. Zo kunnen we je bijvoorbeeld alleen aan bedrijven uit jouw regio koppelen als je aangeeft daarin interesse te hebben.

Als je offertes opvraagt via Brabant Woont Slim of een afspraak plant met een energiecoach/energieambassadeur/energieadviseur dan sturen we hen de hieronder genoemde informatie over jezelf (zodat ze je kunnen bereiken), soms aangevuld met extra informatie over je huis (zodat ze een goede offerte kunnen maken). Je kan een overzicht met de informatie die gedeeld wordt met deze bedrijven opvragen via je gemeente of via [email protected].

Welke persoonsgegevens verwerken we:  Brabant Woont Slim stelt je verder in staat om offertes voor besparingsmaatregelen op te vragen bij bedrijven. We houden daar informatie over bij. Bij het aanvragen van een offerte of het boeken van een afspraak met een energieadviseur via onze website vragen we informatie over jezelf: je voor- en achternaam, je emailadres, je telefoonnummer, je adres, de status van je offerte aanvraag, eventuele woningspecifieke kenmerken zoals het bouwjaar en eventuele opmerkingen voor de installateur, energieadviseur of voor Brabant Woont Slim.

Grondslag : uitvoering overeenkomst. 

Bewaartermijn : maximaal 5 jaar

Doeleinde: Om alternatieven te bieden  Indien een gewenste groepsaankoop of wijkaanpak niet geschikt blijkt te zijn bieden we je, als onderdeel van onze dienstverlening, een alternatief aan.

Welke persoonsgegevens verwerken we : emailadres, NAW

Grondslag : uitvoering overeenkomst. 

Bewaartermijn : maximaal 5 jaar

Doeleinde: Om onze financiële administratie vast te stellen  Regionaal Energieloket krijgt (enkel bij collectieve projecten op wijk/buurt of gemeenteniveau) van bedrijven een commissie op uitgevoerde offertes. Die commissie wordt berekend aan de hand van het bedrag van de koopovereenkomst. Daarvoor worden de aan jou uitgebrachte offertes gebruikt. Daarnaast worden de offertes gebruikt om bij te houden wat de conversie is per bedrijf – er wordt in kaart gebracht hoeveel offertes een bedrijf heeft uitgebracht en hoeveel daarvan door de klant zijn geaccepteerd. Dit wordt gedaan om de kwaliteit van onze dienstverlening hoog te houden.

Als je vervolgens een of meerdere van deze partijen inschakelen om voor jou werkzaamheden te verrichten, dan zijn zij zelf verantwoordelijk om jouw privacy te waarborgen.

Welke persoonsgegevens verwerken we : emailadres, NAW, offerte bedragen

Grondslag : uitvoering overeenkomst en gerechtvaardigd belang. Bewaartermijn: maximaal 5 jaar

Doeleinde: voor statistieken (intern en extern)  Tot slot maken we geaggregeerde overzichten van de informatie die we hebben verzameld. Die overzichten bevatten:

 • Het aantal gebruikers van de site in de betreffende regio;

 • Het aantal uitgevoerde HuisScans in de regio;

 • Het aantal uitgebrachte offertes in de regio;

 • De besparingsmaatregelen die zijn genomen in de betreffende regio;

 • Een indicatie van de gerealiseerde CO2 besparing in de regio.

Die overzichten hebben maximaal een detailniveau op postcode 6 (cijfers + letters) gebied. Als het zo is dat we in dat geval persoonsgegevens zouden verstrekken, geven we informatie op meer geaggregeerd niveau om dat te voorkomen. Dit is dan postcode 4 niveau (alleen de cijfers). Bijvoorbeeld, als je de enige bezitter bent van zonnepanelen in jouw straat dan wordt er een groter gebied weergegeven. Randvoorwaarde is dat deze data nooit te herleiden is tot een individu, tenzij dit met jullie is afgesproken. 

Welke persoonsgegevens verwerken we : uitgevoerde HuisScans en getroffen
duurzaamheidsmaatregelen op adresniveau

Grondslag : gerechtvaardigd belang

Bewaartermijn : Maximaal 5 jaar

Doeleinde: Cookies en lokale opslag We plaatsen cookies zodat onze website goed functioneert, we statistieken kunnen maken en surfgedrag kunnen registreren. Dit doen wij, afhankelijk van het type cookie, op basis van toestemming of ons gerechtvaardigd belang. Voor meer informatie over welke cookies we gebruiken, welke gegevens daarbij verwerkt worden en wat de bewaartermijn is verwijzen wij je graag door naar onze cookieverklaring. Voor de kennisbank gebruiken wij andere cookies en hanteren we een andere cookieverklaring (kennisbank).

Met welke derde partijen delen jullie mijn gegevens?

We delen jouw gegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Bijvoorbeeld omdat wij hen inschakelen voor het uitvoeren van onze dienstverlening, zoals hostingpartijen, softwareleveranciers en partijen die cookies plaatsen. Een voorbeeld van zo'n partij is Banzai International. Bij Banzai international nemen wij het programma Demio af als software voor onze informatieavonden.

Het kan voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken,
omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;

 • wij daar een wettelijke grondslag voor hebben (bijvoorbeeld jouw toestemming);

 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een
  vermoeden van een misdrijf).

De partijen die in onze of jouw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn:

 • IT-dienstverleners

 • Marketing dienstverleners

 • Installateurs

 • Samenwerkingspartners

Om jouw privacy te waarborgen sluiten we de benodigde contracten waarin we afspraken maken over de omgang met persoonsgegevens.

Waar slaan jullie mijn gegevens op?

Je gegevens worden opgeslagen op servers van Regionaal Energieloket. Deze servers staan in Ierland en Duitsland (EU). Buiten de EU slaan wij alleen gegevens op als er voldaan wordt aan de aanvullende eisen van de AVG, of wanneer er aanvullende overeenkomsten zijn ondertekend waarmee jouw privacy gewaarborgd wordt. 

Hoe lang slaan jullie mijn gegevens op?

We gebruiken jouw gegevens niet langer dan nodig voor het doel waarvoor je deze hebt verstrekt. Hoe lang dit exact is, hangt af van het doel en hebben we intern vastgelegd. Daarbij houden we onder andere rekening bij ons belang om jou goed van dienst te kunnen zijn als je vragen hebt over gebruikte diensten en dat wij er baat bij hebben een overzicht te hebben van getroffen maatregelen door heel het land. Per doeleinde hebben we beschreven wat de bewaartermijn is voor die gegevens.

Welke beveiligingsmaatregelen treffen jullie?

Wij nemen beveiligingsmaatregelen die passen bij de aard van de te verwerken gegevens. Zo zorgen we er onder andere voor dat alleen de werknemers toegang hebben tot die gegevens die dat nodig hebben bij het uitoefenen van hun functie, de persoonsgegevens worden versleuteld opgeslagen en de gegevens die je invult op de website worden versleuteld verzonden (SSL-certificaat).

Om ervoor te zorgen dat we jullie gegevens niet verliezen, maken we backups. Deze worden versleuteld opgeslagen en na een maand verwijderd.

Welke rechten heb ik ten aanzien van mijn privacy?

Je hebt verschillende rechten ten aanzien van jouw privacy. Zo heb je het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen . Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, te verzoeken om een beperking van de verwerking of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens  door je gemeente in het kader van Brabant Woont Slim.

Ook heb je in sommige gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid . Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek / bezwaar / intrekking sturen naar het privacy aanspreekpunt
van je gemeente.

We zullen na ontvangst van jouw mail onderzoeken of wij aan jouw verzoek tegemoet kunnen en moeten komen. Het kan zijn dat wij bepaalde rechten hebben waardoor of er sprake is van een situatie waarin we niet aan jouw verzoek hoeven te of kunnen voldoen.

Belangrijk: wij moeten controleren of jouw identiteit klopt. Het kan daarom zijn dat we om aanvullende informatie zullen vragen voordat we jouw verzoek in behandeling kunnen nemen.

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij jou daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Als je niet tevreden bent over hoe wij met jouw privacy omgaan, dan kun je dat laten weten per e-mail. Natuurlijk hopen we dat we er met jou uitkomen. Ook staat het je vrij een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht- indienen-bij-deap.

Wat als jullie privacybeleid wijzigt?

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens kunnen veranderen. Ook kan onze dienstverlening veranderen. Wij behouden ons dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wil je up-to-date blijven? Controleer deze verklaring dan regelmatig.

Versie augustus 2023

Contactgegevens uitvoerder :
Regionaal Energieloket BV
Willem Landréstraat 2
1077 KZ, Amsterdam

KvK: 76548848

Email: [email protected]
Tel: 088 525 41 00

Heeft u een vraag voor ons?

Stuur ons gerust een e-mail of bel ons. Ons team zit voor u klaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur.


3 medewerkers van de klantenservice van REL
Team Klantenservice