Ga direct naar hoofdcontent

Voorwaarden aanmelding partner

Het Regionaal Energieloket is een platform voor partners van energiebesparende maatregelen en/of maatregelen voor het opwekken van duurzame energie. Het platform heeft een open karakter maar heeft kwaliteitsborging hoog in het vaandel. Er is een bedrijvenlijst dat fungeert als een (telefoon)gids waarin lokale, regionale en nationale bedrijven zijn opgenomen. Om tot het platform te worden toegelaten dient partner te voldoen aan de volgende selectiecriteria:

  • Partner is minimaal 1 jaar officieel ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel

  • Partner heeft aantoonbaar ervaring met het helpen van particuliere woningeigenaren rondom energiebesparende maatregelen en kan dit onderbouwen met minimaal tien referenties ter beoordeling aan het Regionaal Energieloket. 

  • Partner gaat akkoord met de algemene voorwaarden van het Regionaal Energieloket en heeft alle benodigde informatie volledig en naar waarheid aangeleverd