VET-Vught

Vught, Nederland

VET- Vught is een lokaal burgerinitiatief dat burgers, bedrijven en overheid stimuleert actie te ondernemen om te komen tot een CO2 neutraal Vught.

Met het project Zonnemaatje kun je bijvoorbeeld toch stroom opwekken als dat niet op je eigen huis kan. Met het project samen slim rijden kun je een elektrische deelauto gebruiken. De rol van VET-Vught is die van aanjager; VET-Vught steunt initiatieven van Vughtenaren en initieert ook zelf projecten en nodigt Vughtenaren uit om aan te sluiten.

De kernwaarden van VET-Vught zijn: duurzaam, betaalbaar, lokaal en sociaal.

Over dit lokale initiatief

Samenwerken aan een duurzaam Vught
Intiatief VET-Vught