Verwijderen gasaansluiting vanaf 1 maart gratis!

Verwijderen gasaansluiting gratis

Netbeheerders mogen geen kosten meer in rekening brengen voor het verwijderen van de gasaansluiting. De kleinverbruiksaansluiting voor woningen moeten kosteloos worden afgesloten, wanneer een woning bijvoorbeeld overstapt van een cv-ketel naar een all-electric warmtepomp.

De Autoriteit Consument en Markt wijzigt op verzoek van de netbeheerders de tarievencode gas per 1 maart, zo staat in een publicatie in de Staatscourant. Met dit codebesluit wijzigt de verdeling van de verwijderkosten van een gasaansluiting voor (individuele) kleinverbruikers. Minister Wiebes van Economische Zaken had hier al eerder op aangedrongen.

Kleinverbruik

Een kleinverbruik-aansluiting is een aansluiting die niet meer dan 40 kubieke meter gas per uur doorlaat. De gratis afsluiting komt wel voor rekening voor huishoudens die wel gebruik blijven maken van het gasnet. De regeling schrijft namelijk voor dat de verwijderkosten kunnen worden verrekend in de periodieke aansluitvergoeding van degenen die aangesloten blijven op het gasnet. Verzoeken voor afsluiting kunnen gedaan worden via mijnaansluiting.nl.

Rechtszaak

In augustus won een man een rechtszaak van netbeheerder Rendo, die zijn gasaansluiting had verwijderd en hem daarvoor een rekening van bijna €400 had gestuurd. De man had weliswaar zijn aansluit- en transportovereenkomst voor gas opgezegd en laten weten nooit meer gebruik te maken van de gasaansluiting, maar hij had niet verzocht om verwijdering ervan. Dus mocht hij daar ook geen rekening voor krijgen, oordeelde de rechter.

Bron: installatie.nl