Ga direct naar hoofdcontent

Wat als mijn verhuurder energiebesparende maatregelen wil laten uitvoeren? 

Als uw verhuurder geïnteresseerd is om de woning te verduurzamen met uitgebreidere energiebesparende maatregelen, en de woning krijgt meer comfort, mag de verhuurder een hogere huurprijs vragen. Hoe hoger het comfort in de woning, hoe meer punten de woning heeft en hoe hoger de huur is die gevraagd mag worden. Uw verhuurder mag niet zomaar energiebesparende maatregelen aan de woning laten uitvoeren en de huur verhogen. U moet als huurder hiervoor vooraf toestemming geven voor de woningverbeteringen en de hogere huurprijs. 

Voorwaarden voor het verhogen van de huur na woningverbeteringen: 

  • U heeft als huurder vooraf toestemming gegeven voor de woningverbetering. Of u heeft de verbouwing van het complex waar u woont goedgekeurd.

  • De woningverbeteringen zorgen voor meer comfort aan de woning dan het geval was in de oude situatie. Bijvoorbeeld als er beter isolerend glas wordt geplaatst in de kozijnen. 

  • De nieuwe huurprijs mag niet hoger zijn dan is toegestaan bij het nieuwe puntenaantal.

  • De huurverhoging is redelijk in vergelijking met de kosten die uw verhuurder heeft gemaakt voor de woningverbeteringen.

(Groot-)onderhoud is geen reden voor een extra huurverhoging. Onderhoud is bijvoorbeeld:

  • Het vervangen van oude kozijnen, als dit soortgelijke kozijnen zijn als de oude kozijnen. Het vervangen van kozijnen geldt wel als woningverbetering als de nieuwe kozijnen beter isolerende kozijnen zijn en er bijvoorbeeld beter isolerend glas in komt. 

  • Schilderwerk;

  • Reparaties.

Soms vinden (groot)onderhoud en woningverbeteringen tegelijk plaats. In dat geval mag alleen voor de woningverbeteringen die meer comfort in de woning geven een huurverhoging worden gevraagd, voor het onderhoudswerk geldt dit niet. 

Meer informatie over huurverhoging na woningverbeteringen vindt u op deze website over huurverhoging na renovatie van de Rijksoverheid.