Vanaf 1 april subsidie voor VVE’s!

Bent jij een vereniging van eigenaars (VvE)? En wil je hernieuwbare elektriciteit uit zonne-energie, windenergie of waterkracht opwekken? Dan komt je vanaf 1 april mogelijk in aanmerking voor de Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking.

De Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking (SCE) is een regeling voor de verstrekking van subsidie voor het lokaal en gezamenlijk opwekken van hernieuwbare elektriciteit.

Vervanger fiscale regeling verlaagd tarief

De Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking vervangt de fiscale regeling verlaagd tarief (beter bekend als de postcoderoosregeling). Met deze subsidieregeling worden VvE’s gestimuleerd om in coöperatief verband in de eigen leefomgeving (afgebakend door een postcoderoos) hernieuwbare elektriciteit door zonne-energie, windenergie of waterkracht op te wekken. Zowel grootverbruikers- als kleinverbruikersaansluitingen kunnen in aanmerking komen.

Hoe werkt de subsidie?

De SCE is een exploitatiesubsidie. Dat betekent dat de Rijksoverheid de subsidie uitkeert in de vorm van een bedrag per geproduceerde kWh.

Elk jaar stelt de Rijksoverheid per type installatie basisbedragen vast. Het basisbedrag is het bedrag per geproduceerde kWh, die nodig is om de installatie rendabel te maken. Het basisbedrag van het jaar waarin je aanvraagt, geldt voor de hele subsidieperiode van 15 jaar. Je hebt dus langdurige zekerheid over het rendement op de investering.

De subsidie per kWh is het verschil tussen het basisbedrag en het correctiebedrag. Het correctiebedrag is de marktprijs voor energie. Als de energieprijs stijgt, ontvang je minder subsidie en als de energieprijs daalt, ontvangt je meer subsidie. De basisenergieprijs is de ondergrens van het correctiebedrag. De geproduceerde energie moet door CertiQ van certificaten (garanties van oorsprong GVO) voorzien zijn om in aanmerking te komen voor subsidie.

Meer weten over bijvoorbeeld de voorwaarden? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid.

Hulp van Brabant Woont Slim

Heeft jouw VVE hulp nodig bij het aanvragen van deze subsidie of heb je vragen over de subsidie? Dan helpt Brabant Woont Slim je graag! Wij zijn elke werkdag te bereiken op: [email protected] of 085-0410070.