Van duurzaamheid worden we gelukkig!

Om duurzaam te leven moet je soms best wat doen. Voor het milieu en klimaat is het nodig, maar voor het individu brengt al dat afval scheiden, recyclen en energie besparen extra moeite en kosten met zich mee. Nieuw onderzoek door wetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen laat echter zien dat mensen die duurzaam bezig zijn hier zelf ook direct profijt van kunnen hebben: duurzaam gedrag lijkt namelijk gelukkig te maken.

In een onlangs gepubliceerde meta-analyse van Stephanie Johnson Zawadzki, Thijs Bouman en Linda Steg werden 78 eerder uitgevoerde onderzoeken naar duurzaam gedrag en subjectief welbevinden geanalyseerd met als doel om preciezere uitspraken over de relatie tussen deze twee te kunnen doen. De onderzoekers keken naar verschillende soorten gedrag, zoals koopgedrag, voedingskeuze, energiegebruik en het scheiden van afval. Uit de meta-analyse blijkt dat er consequent een positieve relatie tussen de verschillende soorten duurzaam gedrag en welzijn is.

Warm glow

Uit het onderzoek blijkt daarnaast dat de relatie tussen duurzaam gedrag en geluk sterker is als men bewust handelt en het dus geen automatisme of gewoonte is. Onderzoeker Stephanie Johnson Zawadzki: “Stel, je hebt in een supermarkt twee opties voor het avondeten in je handen: een reguliere optie en een duurzame optie. Als je in zo’n situatie bewust voor de duurzame optie kiest, dan voelt die keuze meer betekenisvol. De kans is groter dat je dan een zogenaamde warm glow ervaart – een fijn gevoel doordat je het juiste hebt gedaan. Als je vaker zulke keuzes maakt dan kan dat bijdragen aan een dieper gevoel van zingeving, wat op termijn weer zorgt voor meer geluk.”

Dit is geen nieuw verschijnsel. Aristoteles beweerde in de oudheid al dat ‘het juiste doen’ een belangrijk bron van geluk is. Je duurzaam gedragen wordt vandaag de dag blijkbaar gezien als ‘het juiste doen’, aldus onderzoeker Thijs Bouman.

Nadruk op het positieve

Een van de belangrijkste implicaties van het onderzoek is dat duurzaam gedrag niet alleen maar geld en moeite kost, maar dat het ook wat oplevert: mensen voelen zich er goed door. Politici en beleidsmakers kunnen deze informatie in hun voordeel gebruiken door deze positieve kanten van duurzaam gedrag te benadrukken.

Bron: DuurzaamNieuws