Subsidie voor groene daken in ‘s-Hertogenbosch

Groene daken bieden veel voordelen. Een dak met planten werkt isolerend; het koelt bij hitte en dempt geluid. Het verhoogt de levensduur van een dak tot wel 50 jaar. Ook houdt het water vast bij regen. Hierdoor wordt het riool minder belast. En het draagt bij aan een gezonde en groene omgeving.

De gemeente stimuleert de aanleg van groene daken met subsidie. Burgers en verenigingen van eigenaars kunnen deze subsidie aanvragen voor een bestaand dak op een gebouw, huis, appartement, garage, overkapping, carport of schuur. Woont je in een monument? Regel dan eerst een omgevingsvergunning. Particulieren ontvangen maximaal € 3.000 subsidie. Verenigingen van eigenaars ontvangen maximaal €15.000.

Aanvragen

Lees de subsidieregeling Aanleg Groene Daken (pdf) en vraag de subsidie aan via het digitale aanvraagformulier. Jouw aanvraag voor deze subsidie moet gemeente ‘s-Hertogenbosch 1 week voor het begin van de aanleg van het groene dak ontvangen hebben. Je ontvangt uiterlijk binnen 13 weken een antwoord op jouw aanvraag. Je mag dus, op eigen risico, starten met de aanleg van het groen dak voordat je van de gemeente een antwoord hebt, maar wel nadat je subsidie aangevraagd hebt.

Voorwaarden

  • Het dak is van een particulier of een Vereniging van Eigenaren (VvE)
  • Het groene dak komt op een bestaand dak (bouwjaar vóór 2014)
  • Het oppervlak van het groene dak is minimaal 20 m2
  • Het groene dak heeft een waterbergende capaciteit van 30 liter/m2

Voorwaarden subsidie daken kleiner dan 20m2

Ook kleinere daken tellen mee als je met anderen jouw daken groen maakt. Een aanvraag voor een groep particulieren heeft minimaal 2 adressen en kent één contactpersoon. Het totale oppervlak is minimaal 20 m2.

Meer subsidieregelingen

De subsidie Groene daken mag je aanvragen in combinatie met de subsidie van het Prins Bernhard Cultuurfonds of het waterschap Aa en Maas. Beide regelingen zijn ook voor groene daken en hebben als voorwaarde dat het om een samenwerking met anderen in jouw buurt of waterschap gaat.

Vergoeding

Voldoet je aan de voorwaarden van de subsidieregeling, dan draagt de gemeente bij aan jouw groene dak. De vergoeding in 2021 bedraagt € 15,00 per m2, met een maximum van € 3.000 (particulieren) of € 15.000 (VvE). De subsidie wordt uitbetaald als het dak gereed is; je stuurt als bewijs een foto en de rekening in, samen met het formulier ‘Verzoek tot uitbetaling’ dat je ontvangt bij het subsidiebesluit.