Aanvraag Proeftuin Aardgasvrije Wijk ‘t Zand

In de zoektocht naar alternatieven voor aardgas is de gemeente gestart met 5 proefbuurten. Met inwoners, woningbouwcorporaties en netbeheerder wordt onderzocht wat er bijvoorbeeld nodig is qua infrastructuur, techniek maar ook inzet van bewoners om te komen tot een aardgasvrije buurt.

‘t Zand als proeftuin

’t Zand, één van de vijf buurten, is inmiddels voorgesteld aan het Rijk. Die stelt geld beschikbaar voor zogenaamde proeftuinen om te komen tot aardgasvrije wijken. Voor ’t Zand ziet de gemeente de grootste kans om het doel van de proeftuin te halen. Dat zegt overigens niets over de plannen van de andere buurten, dat die minder goed zijn. Ook deze buurten kunnen blijven rekenen op de steun van de gemeente. Bekijk onderstaande video over de aanpak in ‘t Zand.