Ga direct naar hoofdcontent

Bij de straataanpak in de Van Reesstraat betrokken partijen: Initiatiefnemers: Gemeente Den Haag en Rabobank Regio Den Haag. Ondersteunende partijen: Regionaal Energieloket, WoonConnect, Stichting Duurzaam Bezuidenhout. De VvE’s in de Van Reesstraat.

Gemeente Den Haag

De gemeente Den Haag neemt stappen naar een klimaatneutrale stad.. Daarbij ondersteunt de gemeente de inwoners op tal van manieren. Zo kunnen woningeigenaren bij Hou van je Huis onafhankelijk advies krijgen over het duurzaam onderhoud of de renovatie van hun woning. Ook kunnen ze hier terecht voor kleine duurzame oplossingen, zoals ledlampen, radiatorfolie of tochtstrips. Speciaal voor VvE’s is er de VvE-balie. Deze helpt eigenaren van appartementen, eveneens met gratis advies, om het bestuur van de VvE en het onderhoud van het complex goed te regelen. Daarnaast biedt de website Duurzamestad.Den Haag.nl informatie en inspirerende verhalen over duurzaam wonen en ondernemen op schone energie. Met de straataanpak in de Van Reesstraat wil de gemeente meerdere VvE’s tegelijk een steuntje in de rug geven om te verduurzamen. Daarbij is de hoop dat dit enthousiasme navolging krijgt in andere straten en wijken in Den Haag.

Rabobank Regio Den Haag

De Rabobank heeft de ambitie om de huisbankier van de energietransitie te zijn. Zij ziet de overgang naar schone energie in de Nederlandse woningmarkt als een grote maatschappelijke opgave. Als maatschappelijke bank en grootste hypotheekverstrekker wil ze bijdragen aan het versnellen van het verduurzamen van de woningvoorraad in Nederland. Dat doet ze onder meer met de inzet van duurzaamheidsadviseurs bij lokale banken, het aanbieden van een groene hypotheek (eigenaren met een bijzonder duurzame woning krijgen een lager rentetarief op hun lening) en een groendepot (voor huizenkopers die binnen twee jaar na de aankoop van hun woning maatregelen om te verduurzamen treffen). Daarnaast investeert ze in coöperatieve oplossingen en werkt ze samen met andere organisaties. Zo is de bank mede-initiatiefnemer van het Nationaal Energie Fonds voor met name VvE’s en woningcorporaties en de schooldakenrevolutie. Met het deelnemen aan de straataanpak, door een deel van het project te financieren, wil zij inzicht krijgen in wat woningeigenaren raakt en beweegt. Daarmee hoopt ze uiteindelijk haar landelijke dienstverlening te kunnen verbeteren en haar klanten voor wat betreft verduurzamen van ‘oranje’ naar ‘groen’ te helpen. VvE’s of woningeigenaren in de Van Reesstraat hoeven geen klant bij de Rabobank te zijn of te worden om te kunnen deelnemen aan de straataanpak.

Regionaal Energieloket

Het Regionaal Energieloket is een onafhankelijke uitvoerorganisatie van gemeenten die woningeigenaren informatie en advies geeft over het verduurzamen van hun woning. Het energieloket ondersteunt in meer dan 50 gemeenten inwoners bij het maken van duurzame keuzes die passen bij hun woning, wensen en budget. Ook is ze thuis in de wereld van de VvE’s. De adviseurs van het Regionaal Energieloket weten voor wat voor uitdagingen VvE’s kunnen komen te staan als er een besluit moet worden genomen over het treffen van duurzame maatregelen. In Den Haag voeren ze in het kader van de straataanpak de MDOP’s uit. Samen met WoonConnect digitaliseren zij de VvE’s, doen de bouwkundige opnames, stellen de onderhoudsplannen op, maken de energiescans, bezoeken de VvE’s, kijken waar er mogelijkheden zijn om te verduurzamen, wat die investeringen kosten en opleveren en of daar eventueel subsidie voor te krijgen is. Bij voldoende deelname aan de straataanpak kan het energieloket voor de deelnemende VvE’s in de Van Reesstraat zelfs collectieve inkoopacties organiseren, bijvoorbeeld voor dakisolatie of zonnepanelen. Tijdens de straataanpak is het Regionaal Energieloket het centrale aanspreekpunt voor de deelnemende VvE’s.

WoonConnect

WoonConnect ontwikkelt slimme digitale 3D-woningmodellen. Met een interactieve woningcartotheek helpt ze woningeigenaren bij het duurzaam en toekomstklaar maken van hun huis. Woningeigenaren, inclusief VvE’s, kunnen op een afgeschermde website diverse aanpassingen aan hun pand uitproberen en meteen zien wat het kost en oplevert aan comfort en energieverbruik. Vervolgens kunnen die eigenaren zich laten adviseren door het Regionaal Energieloket.

Stichting Duurzaam Bezuidenhout

Duurzaam Bezuidenhout is een groep enthousiaste professionals die zich vrijwillig inzet voor een duurzame, groene en gezonde wijk. Dat doet ze door de bewoners te informeren en waar gewenst te adviseren. Daarbij gaat het om particulieren, bedrijven, instellingen en scholen. Zo heeft de groep voor de drie meest voorkomende typen woningen in Bezuidenhout (portiekwoning, naoorlogs flatgebouw en herenhuis) een duurzaam advies laten ontwikkelen. Daarmee zien woningeigenaren in een oogopslag welke duurzame maatregelen voor hen interessant zijn en wat zo’n investering kan opleveren. Een aantal winkeliers en de bibliotheek in de Theresiastraat lieten met de adviezen van Duurzaam Bezuidenhout hun panden van led-verlichting voorzien. Voor het project ontvingen ze in 2013 de Retailprijs. Daarnaast maakt de groep op basisscholen leerlingen met tal van activiteiten bewust van het nut van duurzaam gedrag en hoe leuk dat kan zijn. Verder is de groep betrokken bij onder meer het stimuleren van elektrische deelauto’s, boomspiegels en groendaken. Bij de straataanpak in de Van Reesstraat ondersteunt Duurzaam Bezuidenhout de gemeente op het vlak van de communicatie. Dat gebeurt in de vorm van het schrijven van teksten voor deze website en bijvoorbeeld de wijkkrant Bezuidenhout Nieuws.