Ga direct naar hoofdcontent

Wat is een MDOP?

Een Meerjaren Duurzaam Onderhoudsplan (MDOP) geeft een VvE inzicht in het noodzakelijk onderhoud dat nu moet worden gedaan, het bouwkundig onderhoud in de toekomst en de duurzame verbeteringen die daarmee zijn te combineren. Met een MDOP weten woningeigenaren precies waar ze nu aan toe zijn en wat hen de eerste 15 jaar nog te wachten staat. Eerst brengt een MDOP de huidige situatie van het complex in kaart. Vervolgens bevat het een plan welke werkzaamheden wanneer het best uitgevoerd kunnen worden om de woningen in goede staat te houden. Daarnaast geeft het adviezen met welke duurzame maatregelen de VvE en de woningeigenaren energie kunnen besparen en een comfortabele woning kunnen krijgen. Een MDOP geeft niet alleen een overzicht van de kosten die nodig zijn om het complex te onderhouden, maar vooral ook van de kosten die bespaard kunnen worden door de juiste keuzes te maken. Is het dak aan vernieuwing toe, denk dan ook aan bijvoorbeeld isolatie of het plaatsen van zonnepanelen. Verder maakt een MDOP duidelijk hoeveel de VvE-bijdrage moet zijn om dit onderhoud en de duurzame maatregelen uit te kunnen voeren en wat mogelijkheden zijn om dit te financieren.

Hoe komt het MDOP tot stand?

Voor het kunnen opstellen van een MDOP op maat is het belangrijk dat de VvE actief is. Dit betekent dat er een bestuur is en dat de leden maandelijks geld in een gezamenlijk potje stoppen. Is dat het geval, dan gaat het Regionaal Energieloket als volgt te werk:

  • Op basis van de bouwtekeningen van de VvE maakt WoonConnect een digitaal driedimensionaal model van zowel het complex als geheel als elke individuele woning.

  • Dit resulteert in een MDOP dat met de VvE wordt gedeeld.

  • Indien nodig kan er een bouwkundige opname bij de woningen plaatsvinden. Bijvoorbeeld omdat er sinds de bouwtekeningen veel aanpassingen in de woningen zijn gedaan. Deze aanpassingen kunnen dan in het digitale model worden verwerkt.

  • Het digitale model wordt op een speciale, afgeschermde website gepubliceerd. Alleen de leden van de VvE hebben daar toegang toe. Het digitale model laat niet alleen zien wat de onderhoudsmogelijkheden voor het pand zijn, maar ook welke energiebesparende maatregelen interessant zijn en voor welke verbeteringen subsidies beschikbaar zijn. Bekijk de video voor meer informatie.

  • Het Regionaal Energieloket kan voor de VvE’s een collectieve inkoop organiseren met lokale aanbieders van energiebesparende maatregelen, zoals zonnepanelen.