Ga direct naar hoofdcontent

In dit artikel leest u:

 1. Aanleiding voor de straataanpak

 2. Waarom de Van Reesstraat?

 3. Voordelen voor de Van Reesstraat

 4. Wanneer is de straataanpak geslaagd?

Aanleiding voor de straataanpak

Den Haag wil in 2030 klimaatneutraal te zijn. Om dat doel te halen, moet de CO₂-uitstoot drastisch omlaag. Ongeveer 40% van die uitstoot komt voor rekening van de 250.000 woningen en gebouwen in de stad. Vooral het koken en het verwarmen met aardgas zorgen voor uitstoot van CO₂. Het gebruik van aardgas zal op termijn verdwijnen, maar ook zullen woningen goed onderhouden en energiezuinig(er) gemaakt moeten worden. De gemeente Den Haag wil alle bestaande woningen in Den Haag voorbereiden op de toekomst. Daarvoor worden er in Den Haag diverse projecten uitgevoerd. Met twee straataanpakken - in Bezuidenhout en Scheveningen - wil de gemeente zicht krijgen op hoe je een 100-tal woningen in een straat versneld kunt verduurzamen en kunt voorbereiden op de overgang naar duurzame energie.

Meer weten over de straataanpak in de van Reesstraat?

Op 28 oktober organiseerden wij een informatieavond via een webinar. Hier werd de straataanpak verder toegelicht. Via onderstaande knop kunt de online informatieavond terugkijken.

Of laat via onderstaande knop uw interesse weten voor het project en hoe wij u en uw VvE kunnen ondersteunen.

Waarom de Van Reesstraat?

De Van Reesstraat bestaat uit 108 in 1929 gebouwde open portiekwoningen. Deze woningen zijn verdeeld over 24 VvE’s.

De Van Reesstraat is om meerdere redenen geschikt voor de straataanpak.

Enerzijds door de kenmerken van de woningen:

 • De woningen zijn vrijwel identiek van bouw. Dat maakt dat de ontwerpen en adviezen breed inzetbaar zijn in de straat.

 • Vrijwel alle woningen zijn onderdeel van een kleine VvE met minder dan tien appartementen. Ter vergelijk: in Den Haag is 75% van de woningen onderdeel van een VvE.

 • Van de 21.000 Haagse VvE’s zijn er ongeveer 20.000 ‘klein’.

 • Het gaat voornamelijk om eigenaar-bewoners. Alle betrokkenen hebben dus stemrecht in de VvE.

 • De portieken hebben drie verdiepingen met een plat dak. Daarmee zijn ze waarschijnlijk uitstekend geschikt voor zonnepanelen.

 • De straat is geen beschermd stadsgezicht. Het nemen van maatregelen als zonnepanelen is daardoor vergunningvrij.

Anderzijds valt er wat energiezuinigheid en comfort nog wat te verbeteren:

 • De meerderheid van de woningen heeft energielabel G of F.

 • De meeste woningen hebben dubbele beglazing, maar de daken zijn niet geïsoleerd.

In potentie is de bereidheid om te verduurzamen aanwezig. Uit de enquête Duurzaam Haagse Hout blijkt dat 90% van de bewoners in Bezuidenhout een duurzame woning belangrijk vindt en binnen vijf jaar wil verduurzamen. Deze enquête is in 2018 uitgevoerd door Duurzaam Bezuidenhout, DuurSaam Benoordenhout, Duurzaam Mariahoeve en Duurzaam Marlot.

Voordelen voor de Van Reesstraat

Een toekomstbestendige woning is comfortabeler en heeft een lagere energierekening. Daarnaast stijgt de waarde van de woning. En het is goed voor het milieu. Het verduurzamen van een woning heeft dus tal van voordelen. Veel eigenaren zijn zich daarvan bewust en willen die stap best zetten, maar vinden verduurzamen ook ingewikkeld. Waar begin ik? Wat zijn de mogelijkheden? Zijn er subsidies? Wat is een goede en betrouwbare aanbieder? Hoe beoordeel ik de offertes? Dat soort vragen zijn lastig, zeker voor een VvE waar meer eigenaren moeten instemmen met beslissingen over verduurzamen. Met de straataanpak wil de gemeente de VvE’s in de Van Reesstraat vooral ontzorgen en helpen de eerste stap(pen) te zetten. Dat begint met het opstellen van een gratis Meerjaren Duurzaam Onderhoudsplan (MDOP). Dit plan maakt duidelijk welke stappen een VvE kan zetten om de woningen goed te onderhouden en tegelijk energiezuinig(er) te maken. Het MDOP wordt verzorgd door het Regionaal Energieloket in samenwerking met WoonConnect. Of een VvE ook met het plan aan de slag gaat, is aan de VvE zelf. Het Regionaal Energieloket zal voor geïnteresseerde VvE’s een collectieve inkoop organiseren van de geadviseerde maatregelen waarvoor een gezamenlijk besluit noodzakelijk is. Sommige energiebesparende maatregelen kunnen VvE-leden ook individueel uitvoeren.

Lees hier meer over de betrokken partijen.

Wanneer is de straataanpak geslaagd?

De straataanpak in de Van Reesstraat is een collectieve benadering om het verduurzamen van woningen te versnellen. De straataanpak begint met een startbijeenkomst voor de 24 VvE’s uit de Van Reesstraat. Daar inventariseert de gemeente welke VvE’s enthousiast zijn en open staan om een MDOP te laten opstellen. Dat begint met de bereidheid om een MDOP te laten uitvoeren. Daarna is het aan de besluitvorming binnen de afzonderlijke VvE’s of en welke stappen ze verder gaan zetten. Bij de ene VvE zal dat traject anders verlopen dan bij andere. Maar wellicht kan de ene VvE de andere VvE en uiteindelijk ook andere straten, de wijk en de stad enthousiasmeren en stimuleren. De straataanpak heeft (nog) geen specifieke einddatum. Hij eindigt op het moment dat de gemeente meent dat VvE’s op een goede manier op weg geholpen zijn in het proces van het comfortabeler en energiezuiniger maken van de woningen. Dit betekent echter niet dat de VvE’s in de Van Reesstraat dan worden losgelaten. In de realisatiefase kunnen ze blijven rekenen op de reguliere dienstverlening van de gemeente, in de vorm van ondersteuning door de VvE-balie.

Meer weten over de straataanpak in de van Reesstraat?

Op 28 oktober om 20:00 organiseren wij een informatieavond via een webinar. Hier wordt de straataanpak verder toegelicht.