Ga direct naar hoofdcontent

Februari 2021

‘Koploper’ Rolf Oversier over straataanpak:

‘Dit is een brug die VvE’s kan helpen verduurzamen’ 

De bouwtekeningen van de woningen in de Van Reesstraat worden op dit moment gedigitaliseerd. Rolf Oversier, eigenaar van twee appartementen in de Van Reesstraat, was bij het webinar in oktober onder de indruk van de mogelijke inzichten. ‘Dit kan een gigantische meerwaarde voor een VvE hebben.’ Als een van de koplopers in de straataanpak heeft hij ook nog enkele tips om VvE’s te helpen verduurzamen.

Elk nadeel heeft z’n voordeel. Want mede dankzij het coronavirus heeft Rolf Oversier ‘gewoon’ mee kunnen doen met alle online bijeenkomsten over de straataanpak Van Reesstraat. Oversier woont en werkt namelijk in het buitenland en bezit in de Van Reesstraat twee appartementen. Beide woningen verhuurt hij en maken ieder deel uit van een Vereniging van Eigenaren (VvE) van drie appartementen. 

Meebewegen

Als eigenaar zegt hij er economisch gezien weinig voordeel van te hebben om te verduurzamen, want de meeste huurders kiezen een woning niet vanwege een beter energielabel. Bovendien kan een eigenaar die niet zelf het pand bewoont geen aanspraak maken op subsidie. Maar, meent Oversier via een Skype-verbinding, uiteindelijk ontkom je er niet aan en zal iedereen moeten verduurzamen. ‘Het is altijd beter om met de stroom mee te bewegen dan er tegenin te zwemmen.’ 

De straataanpak noemt hij een goed initiatief. Enerzijds door de begeleiding die de VvE’s in de Van Reesstraat krijgen. Anderzijds door het aanbieden van een gratis meerjaren duurzaam onderhoudsplan (MDOP). ‘zonder de verplichting dat het ook wordt uitgevoerd’, voegt hij er nadrukkelijk aan toe. Oversier vertelt dat er binnen zijn VvE’s al enkele jaren wordt gepraat over het laten opstellen van een gesubsidieerd MDOP, maar dat  de verplichting om het ook uit te voeren er tot nu toe voor heeft gezorgd dat het bij woorden is gebleven.* 

Meerwaarde

Verder is hij nieuwsgierig naar de 3D-modellen die worden gemaakt van de bouwtekeningen. ‘Zeer indrukwekkend’ vond hij de digitale modellen die eind oktober tijdens het eerste webinar werden getoond. Hij is vooral benieuwd naar hoe het MDOP in de 3D-modellen wordt geïntegreerd: ‘Als ze dat weten te koppelen aan cijfers van wat de voordelen van bepaalde maatregelen ons concreet gaan opleveren, dan heeft dat een gigantische meerwaarde voor een VvE.’ 

MDOP

Oversier ziet een MDOP als een plan dat duidelijk maakt welke stappen een VvE kan zetten om de woningen te onderhouden en tegelijk energiezuinig(er) te maken. ‘Een MDOP betekent dat je proactief in plaats van reactief aan onderhoud doet. En waarom zou je, als er toch al steigers staan om dat dak te vervangen, niet meteen het dak isoleren?’ Dat dit niet altijd gebeurt, heeft volgens hem twee oorzaken. Om te beginnen kijken mensen vooral naar de kosten op de korte termijn en minder naar de besparingen op de lange termijn.  Verder leeft binnen VvE’s nog weleens het idee dat bij dakisolatie alleen de bewoner van het bovenste appartement daar profijt van heeft en bij vloerisolatie alleen de eigenaar op de begane grond. En als een VvE dan alsnog voor verduurzamen kiest, ontstaat er discussie over de verrekening van de besparingen van een individuele appartementseigenaar. Oversier noemt dit een ‘weeffout in het systeem’. Zijn advies aan de gemeente is:  handhaaf de subsidie voor het MDOP en laat de splitsingsakte aanpassen en daarin opnemen dat  duurzaamheid een onderdeel van het meerjaren onderhoudsplan (MJOP) is. ‘Met zo’n plan zet je naast het reguliere onderhoud extra stappen; moet bijvoorbeeld het dak worden vervangen, dan wordt dit ook geïsoleerd. Zo wordt alles binnen 15 jaar verduurzaamd, op een bijna organische manier. Dat is het mooie van dit plan: verduurzamen wordt geleidelijk meegenomen en voelt daardoor minder zwaar in de maandelijkse bijdrage die iets wordt verhoogd.’ 

Brug

Na het eerste webinar over de straataanpak nodigde de gemeente Oversier en nog vier bewoners uit om als koploper mee te denken over hoe de VvE’s in de Van Reesstraat kunnen verduurzamen. ‘Ik wil de gemeente graag helpen met het geven van feedback. Ik vind dat als je kritiek, een mening of vragen hebt, je de uitgestoken hand moet aannemen en aan tafel moet gaan zitten. Den Haag wil in 2030 klimaatneutraal zijn. Dat doel bereik je het best als je als gemeente, bewoners en eigenaren samenwerkt en vanuit ieders perspectief kunt samen komen. Ik denk dat elke bewoner en eigenaar wel achter het doel om te verduurzamen kan staan. De hick up zit in de kosten die voor sommige maatregelen soms best hoog kunnen zijn en de lange termijn. De doelstelling ‘Den Haag in 2030 klimaatneutraal’ zal voor sommigen best een-ver-van-mijn-bed-show zijn. Er moet een brug komen. Met de straataanpak is de gemeente bezig met het bouwen van een brug.’ 

Geen ‘boe’ of ‘bah’

Over de communicatie met de gemeente, die via skype en e-mail loopt, is Oversier positief.  Zodra hij nieuws van de gemeente ontvangt, deelt hij dit met de overige bewoners in de Van Reesstraat in de Whatsapp-groep. Over hoe de andere VvE’s in de Van Reesstraat over de straataanpak denken, kan Oversier niets zeggen. Wel weet hij dat de twee VvE’s waar hij lid van is, enthousiast zijn en openstaan om te verduurzamen. ‘Tot nu toe heb ik geen ‘boe’ of ‘bah’ gehoord. Maar we moeten natuurlijk nog wel afwachten wat het MDOP laat zien. Dat zal wel een reëel beeld geven, maar we weten nog niet wat de consequenties daarvan zijn.’ 

Compromissen

Binnen een van zijn VvE’s heeft een bewoner nog enkelglas en zelf zou hij van een appartement de kruipruimte willen isoleren. ‘Waar en wanneer wordt wat gedaan? En moet een ander daar ook aan meebetalen of bereken je de kosten waar ze horen? Over dat soort compromissen wordt binnen onze VvE wel gesproken, zonder dat daar overigens al een besluit over is genomen. Als ik naar de huidige bewoners kijk, zijn dat vrij reële mensen die ook wel wat geld opzij kunnen leggen voor dit soort investeringen, maar ik kan natuurlijk niet in hun agenda kijken. Iemand kan van plan zijn om zijn woning over twee jaar te verkopen, dan zal hij het besluit om te verduurzamen gaan rekken en komt er uiteindelijk nog niets van terecht. Het blijft een lastig proces.’ Hij meent dat de gemeente daarbij een rol kan spelen door na te denken over een formule om bij de uitrol van het MDOP ook de splitsingsakte aan te passen.

Rekensommetje

Oversier merkt op dat de gemeente met de straataanpak in de Van Reesstraat geen geld aan het verspillen is. Wel adviseert hij de gemeente bij het bereiken van haar doel de belangen van andere partijen niet uit het oog te verliezen en mogelijke obstakels niet te negeren. Los daarvan verwacht hij dat zijn eigen VvE’s zeker iets met het MDOP gaan doen. En de andere VvE’s in de Van Reesstraat? ‘Ik denk dat de meeste mensen beseffen dat verduurzamen niet alleen beter voor het milieu is, maar ook een lagere energierekening oplevert. Als je straks met een rekensommetje inzichtelijk kunt maken dat je met een maandelijkse bijdrage van bijvoorbeeld 25 euro extra 35 euro meer kunt besparen, maak je de besluitvorming heel wat makkelijker. Ik kijk in elk geval uit naar het MDOP.’ 

*Wesley Kisters (Gemeente Den Haag) benadrukt dat een VvE, ongeacht de partij die het MDOP opstelt, nooit verplicht is dit MDOP ook uit te voeren. Daarover beslist een VvE altijd zelf en hierin heeft ze ook juridisch gezien altijd het laatste woord. 

Oktober 2020

Straataanpak Van Reesstraat van start met webinar

Op 28 oktober 2020 hebben bewoners van de Van Reesstraat het webinar gevolgd over de straataanpak Van Reesstraat. Dit webinar vond plaats om alle bewoners te informeren over het project. Na afloop melden zich al 14 bewoners aan voor een Meerjaren Duurzaam Onderhoudsplan (MDOP). 3 bewoners willen graag advies en begeleiding bij het verduurzamen van hun woningen. 5 bewoners hebben aangegeven als kopgroep te willen meedenken en -doen. Het MDOP wordt gratis aangeboden aan alle VvE’s in de Van Reesstraat door Gemeente Den Haag en de Rabobank.

Het webinar is ‘live’ gevolgd vanaf 28 ‘computers’. Natuurlijk had Wesley Kisters, als projectleider van de gemeente Den Haag, gehoopt dat alle 108 woningeigenaren in de Van Reesstraat naar de onlinebijeenkomst waren gekomen. Maar hij is zeker niet ontevreden over het aantal deelnemers. ‘Ik ben met name blij over de positieve feedback en de goede vragen die zijn gesteld. Iedereen heeft het hele webinar gevolgd en was enthousiast.’ Uit de reacties haalt Kisters het vertrouwen dat dit project voorziet in een behoefte van de bewoners in de Van Reesstraat. ‘Het merendeel van de deelnemers geeft aan dat ze de tijdens het webinar verstrekte informatie nuttig vinden en meer dan 90% van hen heeft interesse in een MDOP. Dat is een mooi resultaat.’

De volgende stap

De volgende stap is aan de slag te gaan met de bewoners die hebben aangegeven in de kopgroep te willen meedenken en -doen met de straataanpak. Op korte termijn zullen zij bij elkaar gaan komen. Enerzijds om die bewoners diepgaand over de straataanpak te kunnen informeren en anderzijds om de deelnemende partijen een nog beter beeld van de straat en de wijk te geven. Daarnaast zal er bij alle bewoners een brief op de mat vallen met een samenvatting van het webinar en een link waar ze dit alsnog kunnen bekijken. Verder zullen er afspraken worden gemaakt met alle mensen die zich hebben aangemeld voor een MDOP.