Informatieavond Zon- en Windenergie in gemeente Meierijstad

Gemeente Meierijstad kijkt naar manieren om op een duurzame wijze energie op te wekken binnen de gemeentegrenzen. Bijvoorbeeld met zonne-energie en windenergie. In 2021 is de gemeente daarom gestart met het proces om te komen tot een ‘Afwegingskader Wind’. Voor het opwekken van zonne-energie bestaat al een afwegingskader. Nu hier de eerste ervaringen mee op zijn gedaan, wil de gemeente in 2022 dit afwegingskader graag gaan herijken. Omdat zon en wind beide onderdeel uitmaken van de duurzaamheidsvisie, voegen ze daarom in 2022 beide trajecten samen en werkt gemeente Meierijstad aan een nieuw afwegingskader voor zon en wind. Dit afwegingskader zetten ze in participatie met inwoners en andere belanghebbenden op.

Op 19 april wordt daarom een algemene informatieavond georganiseerd, waarin gemeente Meierijstad je graag meer wil vertellen over het afwegingskader voor zon en wind. Ze gaan onder andere in op de volgende onderwerpen:
• Hoe is gemeente Meierijstad hier gekomen en wat gaan ze in 2022 en 2023 doen?
• Hoe kun je betrokken zijn bij dit proces?
• Stand van zaken Milieu Effect Rapport Afwegingskader Wind

Aanmelden

Je kunt jezelf aanmelden via dit formulier. De informatieavond over zon- en windenergie in Meierijstad zal plaatsvinden op 19 april via Zoom en start om 19:30 uur. De vrijdag voorafgaand aan de bijeenkomst ontvang je op het opgegeven e-mailadres de link en het definitieve programma.

Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Meld je, net als 12.000 andere woningeigenaren in de regio van Brabant Woont Slim, aan voor de nieuwsbrief van het energieloket en blijf op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van duurzaam wonen in je gemeente.

Meld je hier aan