Laat je mening over de RES horen!

Inwoners alle gemeenten in Noordoost- Brabant kunnen hun mening geven over de manier waarop er in de toekomst energie moet worden opgewekt. Dat kan door het invullen van een enquête. 

Elke regio in Nederland en Brabant moet een zogenoemde Regionale Energie Strategie maken. Ook de regio Noordoost- Brabant Daarin staat hoe zij in de komende jaren duurzame energie willen gaan opwekken.

Behalve dat bestuurders en ambtenaren daar over nadenken willen de gemeenten ook de mening van de burgers horen om een breed draagvlak te creëren. Daarom heeft onderzoeksbureau PON een enquête ontworpen. Iedereen die dat wil kan tot 4 december die vragenlijst invullen via een speciale website. Op basis van alle informatie gaan de gemeenten in noordoost Brabant samen in de eerste helft van 2021 de regionale energietransitie opstellen.