Intern GG

Registreer de klantcontacten!

Van alle RREW gerelateerde klantcontacten waarvoor BWS niet als “hoofdaannemer” is aangesteld registreren we hier de klantcontacten. Belangrijk om de herkomst van deze contacten vast te leggen. Als er een actie uit voortvloeit, omschrijf deze dan in het toelichting veld.