• Mail ons op [email protected] of bel op maandag t/m vrijdag van 9:00u tot 17:00u op nummer 085-0410070

  • Beginnen met verduurzamen, wat kan ik doen?

    Maak gebruik van de Haarense aanpak

    meld je aan

Welkom bij het energieloket van de gemeente Haaren

Wil jij je huis verduurzamen? Wij helpen je, met de unieke Haarense aanpak: keukentafelgesprekken, werkgroepen 'roadmap eigen huis' en woonadvies op maat

Ben jij al op de hoogte van de Regionale Energie Strategie?

Nederland wil de CO2-uitstoot reduceren. Om dat voor elkaar te krijgen is Nederland opgedeeld in regio’s. Zo ook de regio Noordoost Brabant. Gemeentes, waterschappen en de provincie werken op dit moment samen met partners aan een Regionale Energiestrategie (RES). De RES is bedoeld om gezamenlijk te komen tot keuzes voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de opslag.


Lees artikel
Artikel Ben jij al op de hoogte van de Regionale Energie Strategie?
Duurzame enquête voor inwoner Haaren

Verduurzaming is een veelbesproken thema in de samenleving. Het gaat onder meer om stoppen met fossiele brandstoffen en overschakelen op hernieuwbare energie. Ook in Haaren willen we hiermee aan de slag. Dat kan alleen samen met de inwoners! Met jou dus. Daarom wil de gemeente graag van je weten waar voor jou de prioriteiten liggen. Wat vind jij belangrijk op duurzaam gebied?


Lees artikel
Artikel Duurzame enquête voor inwoner Haaren