Subsidie voor Nul-op-de-Meter woningen Sint Anthonis

De gemeente Sint Anthonis wil in 2035 100% energieneutraal zijn. Om dat voor elkaar te krijgen zijn we onder andere met stimuleringsmaatregelen bezig. Een nieuwe stimuleringsmaatregel is een subsidie voor zogeheten “Nul-op-de-Meter” woningen (NOM). Een NOM woning houdt in dat de woning zelf net zoveel energie opwekt over een jaar als dat de woning verbruikt over een jaar. Je ziet dus letterlijk 0 op je meter staan. Als je van plan bent om een NOM woning te gaan bouwen of een bestaande woning naar NOM te gaan verbouwen dan kom je in aanmerking voor de subsidiemaatregel van de gemeente Sint Anthonis.

Bedrag:

De hoogte van de subsidie wordt berekend aan de hand van de gedane werkzaamheden. 40% van de kosten van de uitgevoerde werkzaamheden worden vergoed tot een maximum van € 5.000,-.

Voorwaarden:

  • Voordat je begint met de (ver)bouw ga je een contract aan met de aannemer/degene die de werkzaamheden uit gaat voeren. Een voorbeeld van zo’n contract staat op https://www.energielinq.nl/document/afname-overeenkomst-sv-breed
  • De afnameovereenkomst/prestatiegarantiecontract stuur je samen met het aanmeldformulier door naar de gemeente. Wij beoordelen dat en als je een positief bericht krijgt dan heb je 78 weken de tijd om de werkzaamheden uit te laten voeren.
  • Als de werkzaamheden gereed zijn moet er een onafhankelijk advies worden opgesteld dat toetst of de woning aan de NOM eisen voldoet. 4.Het advies stuur je samen met het gereedmeldingsformulier op naar de gemeente en als deze positief worden beoordeeld dan gaan we over tot uitkering van de subsidie.

Kijk voor meer informatie op de website van de aanbieder van deze regeling.