Subsidie EPA maatwerkadvies en energielabel Gemeente Haaren

Bedrag:

Het subsidiebedrag dat per aanvraag maximaal wordt toegekend is € 200,00 en zal nooit meer bedragen dan de kosten voor het EPA maatwerkadvies.

Voorwaarden:

  • Voor een subsidie komt in aanmerking een natuurlijke persoon die eigenaar is van een in de gemeente Haaren gelegen woning.
  • De aanvrager dient minstens 50% eigenaar te zijn van de woning.

Kijk voor meer informatie op de website van de aanbieder van deze subsidie.