Subsidie afkoppelen regenpijp Grave

De gemeente Grave geeft subsidie als u de regenpijp afkoppelt van het riool. De subsidie bedraagt € 4 per m2 verhard oppervlak, horizontaal gemeten.

Enkele voorwaarden:

  • U bent eigenaar van de woning, of u heeft toestemming van de eigenaar
  • Uw woning is aangesloten op een gemengd riool
  • Het oppervlak dat u afkoppelt is minimaal 10 m2 en maximaal 500 m2
  • Het hemelwater wordt op uw terrein verwerkt en kan niet afstromen naar omliggende percelen
  • Uw infiltratievoorziening kan een bui van 60 mm neerslag verwerken
  • Uw bouwvergunning verplicht u niet om uw woning af te koppelen

Let op: om in aanmerking te komen voor deze subsidie, moet u wachten met afkoppelen tot uw aanvraag is goedgekeurd.

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.