Huis en tuin klimaatbestendig maken – Waterschap Aa en Maas

Wil je een project starten dat zorgt voor een blijvende verbetering van water en groen in jouw omgeving? En doe je dat in een dorpskern of stad én samen met anderen, zoals een school, buren of verenigingen? Dan kun je subsidie aanvragen voor klimaatbestendige maatregelen.

Bedrag

De maximale subsidie per project is 30% van de projectkosten, met een maximum bijdrage van €5.000,-.

Belangrijkste voorwaarden

Je krijgt de subsidie als voorschot op de oplevering van je project, als je offertes of een gedegen kostenraming kunt voorleggen. Om subsidie te krijgen, moet het project aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • het project vindt plaats in bebouwd gebied, dus een dorpskern of stad
  • de maatregel(en) moet(en) een blijvende verbetering zijn voor de water- en groenstructuur;
  • het eindresultaat mag niet alleen voor jezelf zijn. Samenwerken is dus verplicht!

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.