Groen Dak met subsidie ‘s Hertogenbosch

Burgers en verenigingen van eigenaars kunnen deze subsidie aanvragen voor een bestaand dak op een gebouw, huis, appartement, garage, overkapping, carport of schuur. Woont u in een monument? Regel dan eerst een omgevingsvergunning.

Bedrag

De vergoeding bedraagt € 15,00 per m2, met een maximum van € 3.000.

Voorwaarden

Het dak is van een particulier of een Vereniging van Eigenaren (VvE)

Het groene dak komt op een bestaand dak (bouwjaar vóór 2014)

Het oppervlak van het groene dak is minimaal 20 m2

Het groene dak heeft een waterbergende capaciteit van 30 liter/m2

Voorwaarden buurtsubsidie

Samen met buren tegelijkertijd uw daken groen maken? Dan tellen alle m2 mee, ook die van kleinere daken. Een aanvraag voor een buurtsubsidie heeft minimaal 6 adressen en kent één contactpersoon. Het totale oppervlak is minimaal 20 m2.

Meer subsidieregelingen

De subsidie Groene daken mag u combineren met de subsidie van het Prins Bernhard Cultuurfonds of het waterschap Aa en Maas. Beide regelingen zijn ook voor groene daken en hebben als voorwaarde dat het om een samenwerking in uw buurt gaat.

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.