Groen Dak met subsidie ‘s Hertogenbosch

De gemeente ’s-Hertogenbosch stimuleert de aanleg van groene daken met subsidie. Groene daken bieden veel voordelen. Een dak met planten werkt onder andere isolerend en dempt geluid. Ook houdt het water vast bij regen. Hierdoor wordt het riool minder belast.

Burgers en verenigingen van eigenaars kunnen deze subsidie aanvragen voor een bestaand dak op een gebouw, huis, appartement, garage, overkapping, carport of schuur. Woont jij in een monument? Regel dan eerst een omgevingsvergunning.

Bedrag

De vergoeding bedraagt € 15,00 per m2, met een maximum van € 3.000 voor particulieren of €15.000 voor VvE’s.

Belangrijkste voorwaarden

  • Het dak is van een particulier of een Vereniging van Eigenaren (VvE)
  • Het groene dak komt op een bestaand dak (bouwjaar vóór 2014)
  • Het oppervlak van het groene dak is minimaal 20 m2
  • Het groene dak heeft een waterbergende capaciteit van 30 liter/m2

Voorwaarden buurtsubsidie

Samen met buren tegelijkertijd jouw daken groen maken? Dan tellen alle m2 mee, ook die van kleinere daken. Een aanvraag voor een buurtsubsidie heeft minimaal 6 adressen en kent één contactpersoon. Het totale oppervlak is minimaal 20 m2.

Meer subsidieregelingen

De subsidie Groene daken mag je combineren met de subsidie van het Prins Bernhard Cultuurfonds of het waterschap Aa en Maas. Beide regelingen zijn ook voor groene daken en hebben als voorwaarde dat het om een samenwerking in jouw buurt gaat.

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.