Asbest eraf, zonnepanelen erop – Sint Anthonis

Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Vooruitlopend hierop biedt de gemeente Sint Anthonis een subsidie bovenop de bestaande landelijke regeling. Doel is om particuliere woningbezitters met meer dan 100 m2 aan asbestdaken te stimuleren om hun daken zo snel mogelijk te saneren. Als tegenprestatie voor deze extra subsidie moet er wel 3 kiloWatt-piek aan zonnepanelen terug worden geplaatst. Dit staat ongeveer gelijk aan 10 – 12 zonnepanelen.

Bedrag:

De hoogte van de subsidie is € 4,50 per m2 asbestdak dat gesaneerd wordt, tot een maximum van € 5.000,-. Deze regeling is te koppelen met de landelijke regeling. En de regeling afvalinzameling Land van Cuijk/Boekel.

Belangrijkste voorwaarden:

  • Je bent een particuliere woningeigenaar in de gemeente Sint Anthonis.
  • Je hebt minimaal 100 m2 aan asbest op daken om te saneren.
  • Je plaatst minimaal 3 kiloWatt-piek aan zonnepanelen terug binnen het bouwblok (het mag dus ook op bv. het woonhuis worden gelegd).
  • Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf en er wordt voldaan aan alle noodzakelijke vergunningen en verplichtingen.

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.