Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Vooruitlopend hierop biedt de gemeente Sint Anthonis een subsidie bovenop de bestaande landelijke regeling. Doel is om particuliere woningbezitters met meer dan 100 m2 aan asbestdaken te stimuleren om hun daken zo snel mogelijk te saneren. Als tegenprestatie voor deze extra subsidie moet er wel 3 kiloWatt-piek aan zonnepanelen terug worden geplaatst. Dit staat ongeveer gelijk aan 10 – 12 zonnepanelen.