Hallo waarmee kunnen wij jou helpen

Toon alle vragen Zonnepanelen Warmtescan Tegoedbon

Een zonnepaneel bestaat uit zonnecellen. Bij de veelgebruikte mono- en polykristallijne zonnepanelen worden de cellen gemaakt van silicium (een zogenaamde halfgeleider). Silicium wordt op zo’n manier bewerkt dat er een positief en een negatief geladen deel ontstaat wanneer de zonnecel zonlicht vangt. Dat komt doordat de zon elektronen in het silicium losmaakt. Dit veroorzaakt spanning in een zonnecel. Door het plaatsen van meerdere zonnecellen achter elkaar waar spanning in ontstaat, ontstaat er een stroom van elektriciteit. Dit gebeurt ook bij indirect zonlicht. De stroom die zonnepanelen opwekken, is niet meteen geschikt voor gebruik in huis. Om de stroom geschikt te maken voor in huis is een omvormer nodig. De omvormer zet de stroom om in bruikbare stroom voor jouw apparaten in huis.

Een omvormer zet de gelijkstroom die afkomstig is van de zonnepanelen, om naar wisselstroom die standaard uit het stopcontact komt. Hoe lang een omvormer mee gaat is afhankelijk van verschillende factoren zoals het type omvormer en hoe goed de omvormer zijn warmte kwijt kan. Gemiddeld genomen gaan omvormers 10 tot 15 jaar mee. Gedurende de levensduur van de zonnepanelen (25 jaar) zal de omvormer dus minimaal een keer vervangen moeten worden.

Gemiddeld kost een zonnepaneel zo’n €500 (excl. 21% BTW aftrek). Voor 8 – 15 zonnepanelen ben je gemiddeld tussen de €3.500 en €5.500 kwijt. De totale prijs hangt uiteindelijk af van het soort zonnepanelen dat je kiest, het type omvormer en natuurlijk de installatiekosten. Ook meerkosten, zoals het plaatsen van steigers indien deze nodig zijn om jouw dak te bereiken, hebben invloed op de prijs. Wel geldt dat hoe meer zonnepanelen je legt, hoe goedkoper de prijs per paneel wordt. Dat komt omdat voor de installatie vaak een basisbedrag wordt gehanteerd.

Op sommige momenten levert jouw zonnepanelen installatie minder elektriciteit dan jij verbruikt, zoals ‘s avonds als het schemert. Op andere momenten is dat omgekeerd. Overdag heb je vaak een overproductie, omdat je dan niet thuis bent en ook jouw stroom niet gebruikt. De elektriciteit die door jouw panelen wordt opgewekt wordt uiteraard eerst in jouw huis verbruikt. Levert de installatie meer op dan je verbruikt, dan lever je het overschot terug aan het net en daarmee jouw energieleverancier.

De elektriciteitsleverancier is nu nog verplicht de door jou aan het net geleverde elektriciteit te verrekenen met de elektriciteit die je afneemt van het elektriciteitsnetwerk. Deze verrekening heet ‘salderen’. De huidige salderingsregeling zal blijven bestaan tot 1 januari 2023. Hierna zal de salderingsregeling blijven bestaan tot en met 2030, maar geleidelijk worden afgebouwd in de tussenliggende jaren. Elk jaar kun je een kleiner percentage van de door jou teruggeleverde stroom salderen. Je krijgt hier dan meteen een vergoeding voor. Deze vergoeding is lager dan wat je betaalt voor stroom die je afneemt van het net.

Meer informatie vind je hier op de website van Milieu Centraal.

Het installeren van zonnepanelen is normaal gesproken een klus die binnen een dag wordt gedaan. Eerst wordt het bevestigingsmateriaal aangelegd. Daar worden de panelen op bevestigd. Tot slot wordt de omvormer geïnstalleerd en worden de zonnepanelen daarop aangesloten. Soms duurt de installatie meerdere dagen. Dit kan bijvoorbeeld komen door slecht weer, een complex dak of een grote hoeveelheid panelen.

Als consument is het mogelijk om zonnepanelen te kopen of te huren. Wij hebben hieronder de voor en nadelen op een rijtje gezet.

De voordelen:

 • Je hebt geen eigen geld nodig voor de aankoop van de zonnepaneleninstallatie.
 • Aangezien de verhuurder alles voor je regelt, heb je als huurder heel weinig zorgen.
 • De verhuurder controleert of het systeem goed werkt. Als de panelen of de omvormer het niet goed doen, dan moet de verhuurder zorgen voor reparatie of vervanging. De gemiddelde omvormer gaat zo’n 12 jaar mee.
 • Je kan er ook voor kiezen om de panelen – na een tijdje huren – alsnog te kopen. Vaak staan daarvoor regelingen in het contract. Ook na afloop van de huurperiode kun je de panelen kopen.
 • Als je verhuist kan je het huurcontract en de panelen overdragen aan de nieuwe eigenaar van jouw woning. Als deze persoon dat wil natuurlijk. Een andere mogelijkheid is om de panelen eerst te kopen, en daarna met het huis mee te verkopen. Als je de panelen toch liever meeverhuist, dan rekent de verhuurder dat door.

De nadelen:

 • Je gaat de huur aan voor een bepaalde termijn, bijvoorbeeld 10 jaar. Als je er voor die tijd mee wil stoppen, dan kan dat hoge kosten met zich meebrengen.
 • De salderingsregeling wordt vanaf 2023 afgebouwd. De besparing op je energierekening wordt daardoor stapsgewijs minder. Uiteindelijk zoveel minder dat de besparing lager uitvalt dan de huurkosten. Dit geldt natuurlijk ook voor het kopen van zonnepanelen, waardoor je de zonnepanelen iets minder snel terugverdient.
 • Als je geen eigen spaargeld kan of wil gebruiken, kun je ook gebruik maken van een energiebespaarlening voor het huren van panelen. Het aflossen van zo’n lening kost minder dan het huren van zonnepanelen. Let op: je krijgt dan wel een BKR registratie, als je huurt krijg je die niet. Zie vergelijking consumentenbond.

Woon je in een huurhuis met ‘eigen dak’? Dan kun je zelf zonnepanelen laten leggen, uiteraard in overleg met je verhuurder. Of je vraagt je verhuurder om het te doen. Als je in een sociale huurwoning woont (van een woningcorporatie) dan is het logisch dat de woningcorporatie het doet.

Heb je een gedeeld dak, bijvoorbeeld omdat je in een appartement woont? Vraag dan ook je verhuurder om zonnepanelen neer te leggen. Kijk ook eens op Wocozon.nl. Deze stichting helpt woningcorporaties bij het plaatsen van panelen.

Meer informatie en tips over het leggen van zonnepanelen is hier te vinden op de website van Milieu Centraal

Zonnepanelen hebben weinig onderhoud nodig. Als ze goed zijn geplaatst draait het systeem vanaf de eerste dag probleemloos. Eventueel vuil of stof op de zonnepanelen spoelt er met een regenbui af. Als je panelen op een plat dak liggen dan is het verstandig om één of twee keer per jaar de panelen schoon te laten maken met water (zonder zeep en zonder schuurspons). Als je de panelen zelf wilt schoonmaken, dien je hier voorzichtig mee om te gaan om de panelen niet te beschadigen.

Dat is lastig om te zeggen en hangt vooral af van wat je als consument belangrijk vindt. Sommige mensen willen per se een paneel met de hoogste opbrengst per vierkante meter, terwijl anderen een goede prijs/kwaliteitverhouding belangrijker vinden. Er is dus niet iets als een ‘beste’ paneel aan te merken. Wel is het zo dat sommige panelen meer opwekken dan andere. Soms lijkt een aanbieding gunstig qua prijs, maar is het vermogen van de panelen lager dan gemiddeld. Staar je dus niet blind op de goedkoopste prijs, maar kijk ook goed naar de opbrengst en garanties die een installateur biedt. Hulp bij het beoordelen van offertes? Dat vind je hier.

Zonnepanelen maken deel uit van de waarde van jouw woning. Daarom moet je hier jaarlijks belasting over betalen: onroerendezaakbelasting (OZB). Deze belasting verschilt per gemeente. Het gaat hier echter om lage kosten. Voor een zonnepanelensysteem van €5.000 betaal je maximaal tussen de €3,00 en €8,50.

Brabant Woont Slim is een energieloket uit de regio noordoost Brabant. Brabant Woont Slim wijst onafhankelijk de weg naar comfortabeler, voordeliger én groener wonen. De deelnemende gemeenten zijn: Bernheze, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Grave, Haaren, Landerd, Meierijstad, Mill en Sint-Hubert, Oss, ’s-Hertogenbosch, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, Uden en Vught. Gezamenlijk brengen we een gedragsverandering op gang om bewoners te helpen met het verduurzamen van hun woning. Meer informatie? Klik dan hier.

Helaas is deze actie alleen voor woningeigenaren. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft aan gemeenten een subsidie beschikbaar gesteld van maximaal €9 miljoen, die huiseigenaren stimuleert tot het nemen van energiebesparende maatregelen. In deze regeling zijn huurders niet meegenomen. We helpen graag iedereen op weg, bekijk bij onze bespaarchecks wat jij kan doen om je huis te verduurzamen.

Deze Wijkactie Warmtescan is helaas niet voor alle woningeigenaren van de gemeente. Deze actie wordt uitgevoerd voor een beperkt aantal wijken in gemeenten Uden/Landerd. De wijken zijn gekozen aan de hand van de volgende selectiecriteria:

 • Er is gekozen voor wijken waar veel woningen staan van vóór 1980. Woningen met een bouwjaar na 1980 zijn bij de bouw vaak al beter geïsoleerd.
 • Er is gekozen voor wijken waarin het overgrote deel koopwoningen zijn.
 • Er is gekozen voor wijken waar de voorgevel goed zichtbaar is vanaf de stoep of de openbare weg. Flats of appartementencomplexen zijn daardoor niet meegenomen.
 • Om uitvoering te geven aan het vervolgtraject ná de warmtefoto (uitgebreid advies) zijn er wijken gekozen waar de woningtypes overeen komen. Omdat deze woningen overeenkomen kunnen ze gedigitaliseerd worden om zo een heel nauwkeurig, uitgebreid advies, te kunnen geven op grotere schaal.

Alleen woningeigenaren die een brief hebben ontvangen, kunnen meedoen aan de actie. Toch helpen we graag iedereen op weg, kijk bij onze bespaarchecks wat jij kan doen om je huis te verduurzamen.

Een warmtefoto of warmtescan is een foto gemaakt met een thermografische camera. Dit is een speciaal soort camera die thermisch infrarood straling ‘ziet’, iets wat met het menselijk oog niet waarneembaar is. Deze straling is afhankelijk van de temperatuur van een object, en zo kan een thermisch infrarood camera dus temperatuur meten. De warmtefoto’s laten in een afbeelding zien wat de temperatuur is van een gefotografeerd object. In dit geval de gevels van woningen. De temperatuur op een warmtefoto wordt uitgedrukt in een kleur volgens een bijbehorende kleurschaal. Hoe roder, hoe warmer. Hiermee wordt het indirect zichtbaar waar een woning onnodig warmte verliest.

Maar let op, een warmtefoto van een woning interpreteren is niet zo makkelijk als je denkt. Er kunnen namelijk ontzettend veel redenen zijn waarom een huis op een bepaalde plek op de gevel warmer is. Dit hoeft niet direct te komen door een slechte isolatie. Daarom is het erg belangrijk dat een warmtefoto altijd gepaard gaat met een analyse en advies van een professionele thermograaf. Een thermograaf is iemand die speciaal is opgeleid om warmtebeelden te interpreteren en op basis hiervan advies uit te brengen.

Een warmtescan geeft aan waar warmte uit de woning verloren gaat en waar het zinvol is om extra isolatie aan te brengen. Dat is aangenamer, maar ook gezonder: gebrekkige isolatie (koudebruggen) kan bijvoorbeeld zorgen voor vochtvorming en schimmel in muren en houtrot in vloeren en daken.

Met een warmtebeeldcamera kunnen de volgende gebreken worden opgespoord:
• Ontbrekende isolatie
• Natte of uitgezakte isolatie
• Koudebruggen (in de isolatie)
• Kieren, naden en gaten (nauwkeuriger in combinatie met een blowerdoortest)
• Luchtdichtheid van de woning (alleen in combinatie met een blowerdoortest)
• Bouwgebreken
• Onjuiste detaillering
• Lekkages

Slechte isolatie kan in een woning van gemiddelde omvang jaarlijks zo’n € 1.000 aan stookkosten schelen. Dit staat gelijk aan ongeveer tien procent van de totale klimaatbelasting van een gemiddeld huishouden. Wonen in een slecht geïsoleerd, tochtig huis is bovendien onprettig: het voelt er altijd koud aan.

Brabant Woont Slim is een energieloket uit de regio noordoost Brabant. Brabant Woont Slim wijst onafhankelijk de weg naar comfortabeler, voordeliger én groener wonen. De deelnemende gemeenten zijn: Bernheze, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Grave, Haaren, Landerd, Meierijstad, Mill en Sint-Hubert, Oss, ’s-Hertogenbosch, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, Uden en Vught. Gezamenlijk brengen we een gedragsverandering op gang om bewoners te helpen met het verduurzamen van hun woning. Meer informatie? Klik dan hier.

Helaas is deze actie alleen voor woningeigenaren. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft aan gemeenten een subsidie beschikbaar gesteld van maximaal €9 miljoen, die huiseigenaren stimuleren tot kleine energiebesparende maatregelen. In deze regeling zijn huurders niet meegenomen. We helpen graag iedereen op weg, bekijk bij onze bespaarchecks wat jij kan doen om je huis te verduurzamen.

Deze tegoedbon-actie is helaas niet voor iedereen. Deze tegoedbon-actie voeren wij uit voor een beperkt aantal gemeenten in Noordoost Brabant; Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert, Landerd, Uden, Bernheze, ’s-Hertogenbosch, Oss, Vught, Meierijstad. Alleen woningeigenaren in de deelnemende gemeenten die een brief hebben ontvangen met de tegoedbon, kunnen meedoen aan de actie. De brief is aan geselecteerde woningen gestuurd.

Niet in elke gemeente wordt de brief op hetzelfde moment verstuurd. Heb je geen brief ontvangen, dan kan je (nog) niet meedoen. In de actievoorwaarden staat de looptijd van de actie per gemeente. We helpen graag iedereen op weg, bekijk bij onze bespaarchecks wat jij (alvast) kan doen om je huis te verduurzamen.

Geen probleem, als je een mailtje stuurt naar [email protected] met je adresgegevens, sturen wij graag opnieuw de code naar je toe!

Mocht de code niet werken dan kun je het beste contact opnemen met onze servicedesk via: 088 – 623 7002. De servicedesk is van maandag tot en met vrijdag te bereiken van 09.00u t/m 18.00u.

Nadat de code verzilverd is kun je de nog steeds de webshop afsluiten. Je hoeft dus niet in één keer te verzilveren én de bestelling te plaatsen. Je kunt de code opnieuw invullen en verdergaan met het selecteren van producten. Pas als je de bestelling bevestigd hebt is het niet meer mogelijk om met jouw code in de webshop te komen.

Bijna alle webbrowsers worden ondersteund door de webshop. Met bijna alle webbrowsers zal je dan ook geen problemen ervaren met het doen van de bestelling. Daar is één uitzondering op. Internet Explorer wordt als webbrowser niet ondersteund door de webshop. Dat komt omdat er geen nieuwe security-updates meer voor deze browser uitkomen. Jouw veiligheid is onze eerste prioriteit, daarom hebben we deze keuze gemaakt.

In de webshop vind je een uitgebreide beschrijving van de producten. Mocht je toch meer informatie willen dan is het mogelijk om contact op te nemen met de leverancier. De leverancier is bij elk product zichtbaar in de webshop.

Het is niet mogelijk om met bijbetaling extra producten te bestellen in de webshop. De webshop is via een puntensysteem ingeregeld, het is niet mogelijk om meer punten te kopen.

De gekregen punten moeten in één keer uitgegeven worden in de webshop. Punten die overblijven komen te vervallen. Check voor de bestelling dan ook of je al je punten gebruikt hebt.

Als je een verkeerd e-mailadres hebt ingevoerd kun je het beste contact opnemen met onze servicedesk via: 088 – 623 7002. De servicedesk is van maandag tot en met vrijdag te bereiken van 09.00u t/m 18.00u.

De bevestigingsmail ontvang je na maximaal 15 minuten na bevestigen van de keuze. Als je na 15 minuten nog niets hebt ontvangen, neem dan contact op met de servicedesk via: 088 – 623 7002. De servicedesk is op werkdagen te bereiken van 09.00u t/m 17.00u.

In de gekregen bevestigingsmail staat de naam en het adres van de aanbieder van het product. Hier kan je terecht om je product op te halen.

Door de producten pas na 3 weken op te halen kunnen we garanderen dat de aanbieder de producten ook op voorraad heeft.

De tegoedbon en (bestelde) producten zijn helaas niet om te ruilen voor andere producten, geld of andere tegoedbon.

Elke gemeente heeft zelf een winactie bedacht voor de geselecteerde woningeigenaren.

 • Voor gemeenten Cuijk, Grave, Mill & Sint Hubert is de prijs; het waterzijdig inregelen van jouw cv installatie.
 • Voor de andere gemeenten is de prijs; een energiebesparingspakket.

Bekijk hier de actievoorwaarden van de winactie van de gemeenten Cuijk, Grave, Mill & Sint Hubert.
Bekijk hier de actievoorwaarden van de winactie van de andere gemeenten.

Nee, het is niet mogelijk om aan beide winacties deel te nemen. Je kunt deelnemen aan de actie van de gemeente waarvan jij een brief hebt gekregen.

Gemeente Landerd en gemeente Uden bieden alle geselecteerde woningen gratis én vrijblijvend een warmtefoto mét isolatieadvies aan. Dit geeft een beeldende indruk van onnodig energieverlies in een huis. Zo word je aan het denken gezet over de energiezuinigheid van je woning. Dit soort beelden kosten gewoonlijk 100 à 150 euro, zónder isolatieadvies.

Het het persoonlijke isolatieadvies is een advies op maat op basis van de warmtefoto van jouw woning. En niet onbelangrijk, het is super simpel en bestaat uit slechts 4 pagina’s. Want, niemand heeft toch zin in een ingewikkeld technisch verhaal van tientallen pagina’s? Het advies is daarom zo geschreven dat je meteen een helder beeld hebt van de warmtelekken in jouw woning, de ernst van deze warmtelekken en wat je hier vervolgens aan kan doen. Naast enkele quick wins, zoals het aanbrengen van radiatorfolie of tochstrips, krijg je een persoonlijk isolatieadvies voor het onderdeel van je huis waar de meeste warmte weglekt. Op die manier kan je snel en effectief aan de slag met het isoleren van jouw woning.

Nee. Tijdens het maken van de warmtefoto’s komt thermograaf Sobolt niet op privéterrein. Ze maken alleen een foto van de voorgevel van het huis. Thermografen van Sobolt maken ook geen foto’s van de binnenkant van het huis.

Je kunt je tot 26 januari afmelden voor de Wijkactie Warmtescan via het formulier op: www.brabantwoontslim.nl/warmtescan. De thermograaf van Sobolt zal dan geen warmtefoto van jouw woning maken én er zal je dan geen beknopt persoonlijk isolatieadvies aangeboden worden. Deelname aan de Wijkactie Warmtescan is altijd vrijblijvend én gratis.