Duurzaamheidsadvies voor monumenten

Samen met meerdere DuMo (duurzame monumenten)-adviseurs biedt het restauratiefonds ondersteuning bij het kwalitatief verduurzamen van monumenten. Dit doen ze door een deel van de kosten van een duurzaamheidsadvies te vergoeden. Met deze samenwerking wil het Restauratiefonds een bijdrage leveren aan de ambities uit het Klimaatakkoord om ook monumenten te verduurzamen.

Vergoeding duurzaamheidsadvies

Om de drempel voor monumenteigenaren te verlagen vergoedt het Restauratiefonds een deel van het duurzaamheidsadvies van de betrokken DuMo-adviseurs. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het type advies en bedraagt maximaal 1.000 euro.

Meer informatie of de voorwaarden zijn te vinden op: https://www.restauratiefonds.nl/particulier/kennis-diensten/duurzaamheidsadvies-monumenten