Online inwonersavond 15 juni Transitievisie Warmte

De gemeente Boxtel nodigt alle inwoners, ondernemers en andere belangstellenden uit voor de tweede bewonersavond over wat de Transitievisie Warmte (TVW) voor Boxtel gaat betekenen. De TVW geeft richting aan hoe de aanpak van de warmtetransitie in Boxtel eruit kan zien. Het is een momentopname van de technische mogelijkheden voor het aardgasvrij maken van de gemeente.

Duurzame warmteoplossingen

In deze bijeenkomst gaat gemeente Boxtel dieper in op de transitiekaarten. Dit is een kaart waarop de meest voor de hand liggende duurzame warmteoplossingen zijn aangegeven. Op basis van deze kaart ontwikkelen ze uiteindelijk een handelingsperspectief. Dit zijn de stappen die ze de komende jaren in jouw wijk gaan zetten richting een aardgasvrij Boxtel.

Interactieve bijeenkomst

Gemeente Boxtel gaat graag met je in gesprek over de transitiekaart voor jouw wijk. Ze organiseren hiervoor een inwonersavond op dinsdag 15 juni om 19.00 uur tot uiterlijk 21.00 uur. De gemeente vindt het belangrijk om te horen hoe jij kijkt naar de warmtetransitie, hoe jij betrokken wilt worden bij de verandering van aardgas naar schone warmte, welke zorgen jij hebt en waar je nog vragen over hebt. tijdens de bijeenkomst zullen de bewoners uiteen gaan in break-out rooms waarin de transitiekaart per wijk besproken wordt. Wat speelt er bijvoorbeeld verder in de wijk dat logisch gekoppeld kan worden aan de warmtetransitie?

Aanmelden bijeenkomst

Je kunt je tot en met 14 juni aanmelden via het aanmeldformulier. Op 15 juni ontvang je de link om deel te nemen aan de bijeenkomst.

Programma bijeenkomst

Tijdens deze online bijeenkomst:

  • Blikt de gemeente kort terug op de eerste inwonersbijeenkomst;
  • Vertellen ze meer over de laatste stappen naar een definitieve Transitievisie Warmte (TVW);
  • Leggen ze uit wat er precies op een transitiekaart staat en wat dit voor inwoners en ondernemers betekent;
  • Bespreken ze apart in break-out rooms de transitiekaart per wijk.

Meer informatie

Voor vragen kun je een e-mail sturen naar [email protected].