Tags:

Het Klimaatakkoord is er

02 juli 2019

Na anderhalf jaar onderhandelen ligt het er. Het Klimaatakkoord. En dat betekent dat er heel veel gaat veranderen. Over dertig jaar moeten we vrijwel geen CO2 meer uitstoten en in 2030 de helft (49 %) minder dan in 1990.

Wat betekent het klimaat akkoord voor u als woningeigenaar?

Op de eerste plaats heeft het gevolgen voor de energiekosten. De gasprijs gaat de komende zeven jaar flink omhoog. De prijs van elektriciteit wordt volgend jaar verlaagd. De bedoeling daarvan is dat we uiteindelijk het gasfornuis inruilen en de woning op een andere manier verwarmen.

De komende jaren zullen de eerste wijken al van het aardgas afgaan. De gemeenten bepalen de komende twee jaar welke wijken eerst van het gas afgaan en welke later. Ook daarover leest meer op Brabant Woont Slim zodra uw gemeente de plannen klaar heeft. Voor deze verandering wordt 30 jaar de tijd genomen. In 2050 moet onze energievoorziening volledig duurzaam zijn.

Warmtefonds

Het duurzaam verwarmen van het huis is een duurdere ingreep. Een warmtepomp kost bijvoorbeeld duizenden euro’s. Om dit betaalbaar te maken kunnen huizenbezitters bij de overheid geld lenen, hiervoor trekt het kabinet 50 tot 80 miljoen per jaar uit. Hiermee kunnen bijvoorbeeld isolatiemaatregelen, warmtepompen en hybride kachels worden voorgeschoten, die je later terugbetaalt. Het kabinet hoopt dat dit zogenoemde warmtefonds wordt aangevuld met private middelen tot meer dan een miljard euro.

Daarnaast kan er mogelijk ook nog subsidie aangevraagd worden voor isolatie en warmtepompen.

Een overzicht van de belangrijkste maatregelen:

  • De belasting op gas gaat met 10 cent per kubieke meter omhoog. Die verhoging wordt geleidelijk ingevoerd;
  • De heffing op elektriciteit wordt lager. Dit moet mensen stimuleren om bijvoorbeeld hun gasfornuis in te ruilen;
  • Huishoudens gaan ook minder energiebelasting betalen. Bedrijven gaan juist meer bijdragen aan de subsidiëring van duurzame energie;
  • In 2021 moeten alle gemeenten bekendmaken wanneer welke wijk in Nederland van het gas af gaat;
  • De Nederlandse industrie krijgt vanaf 2021 te maken met een CO2-belasting: eerst betalen bedrijven 30 euro over elke ton CO2 die te veel wordt uitgestoten. Dat bedrag kan oplopen tot 150 euro per ton in 2030;
  • Het doel blijft dat in 2030 alle nieuw verkochte auto’s elektrisch zijn. Om de aanschaf te stimuleren hoeft er tot 2024 geen aanschafbelasting te worden betaald voor een elektrische auto, daarna gaat een vast bedrag van 360 euro per auto gelden;
  • Het kabinet wil dat er vanaf 2026 een vorm van rekeningrijden komt;
  • Land- en tuinbouw kunnen rekenen op een extra investering van bijna 1 miljard euro voor verduurzaming en het terugdringen van de veestapel;
  • Voor 2030 moeten alle kolencentrales in Nederland dicht zijn.