Tags:

Energie besparen wordt makkelijker voor huishoudens

30 mei 2017

Huishoudens met een slimme meter krijgen vanaf 2018 maandelijks inzicht in hun energieverbruik. Hiermee kunnen zij gemiddeld 3% besparen op het energieverbruik. Dit levert een voordeel op van gemiddeld 45 euro per jaar op de energierekening. Ook krijgen klanten meer informatie over inzichtdiensten en -producten zoals in-home displays, inzicht-apps en slimme thermostaten, en voorlichting over de mogelijkheden van isolatie en duurzame opwekking van warmte en stroom.

Het Rijk stelt 160 miljoen euro extra subsidie beschikbaar. Deze afspraken zijn onderdeel van een gisteren ondertekend bespaarconvenant. Energieleveranciers gaan hun klanten actief informeren over producten en diensten die directe feedback geven over het energieverbruik. Huishoudens die directe feedback krijgen via bijvoorbeeld een app of display kunnen nog eens 3% extra besparen. De convenantspartners streven ernaar dat 750.000 huishoudens deze slimme producten en diensten hebben geactiveerd of geïnstalleerd in 2020.

Het Rijk ondersteunt de afspraken in het convenant door van 2017 tot en met 2020 in totaal 160 miljoen extra subsidie ter beschikking te stellen voor de ISDE-regeling. Daarmee krijgt energiebesparing met duurzame maatregelen zoals warmtepompen, zonneboilers, biomassaketels en pelletkachels een extra impuls. Bovendien komen slimme thermostaten en in-home displays in combinatie met isolatiemaatregelen in aanmerking voor subsidie via andere regelingen.

Meer weten over het convenant? Kijk dan op de website van Rijksoverheid. Daar staat het hele document op én een handige infographic.