Tags:

Ben jij al op de hoogte van de Regionale Energie Strategie?

25 november 2019

Nederland wil de CO2-uitstoot reduceren. Om dat voor elkaar te krijgen is Nederland opgedeeld in regio’s. Zo is ook de regio Noordoost Brabant aangewezen als regio. Gemeentes, waterschappen en de provincie werken op dit moment samen met partners aan een Regionale Energiestrategie (RES). De RES is bedoeld om gezamenlijk te komen tot keuzes voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de opslag.

Dat heeft voor iedereen gevolgen, ook voor jou. Samen moeten we maatregelen treffen die bijdragen aan een duurzame toekomst. Behoefte aan meer informatie kijk dan op deze website.

Het onderstaande filmpje legt uit wat de RES inhoudt voor de regio Noordoost Brabant.