Duurzame enquête voor inwoner Haaren

09 december 2019

Verduurzaming is een veelbesproken thema in de samenleving. Het gaat onder meer om stoppen met fossiele brandstoffen en overschakelen op hernieuwbare energie. Ook in Haaren willen we hiermee aan de slag. Dat kan alleen samen met de inwoners! Met jou dus. Daarom wil de gemeente graag van je weten waar voor jou de prioriteiten liggen. Wat vind jij belangrijk op duurzaam gebied?

Enquête
De gemeente Haaren heeft DEH (Duurzame Energie coöperatie Haaren) gevraagd een enquête uit te voeren zodat we in de toekomst jou als inwoner kunnen helpen op weg naar verduurzaming . Tot en met 31 december 2019 kun je de vragenlijst invullen op de website van DEH https://deh-energie.nl/vragenlijst/

Bijeenkomsten
In januari en februari 2020 worden er in alle vier de dorpen informatiebijeenkomsten gehouden over de resultaten. De data van de informatiebijeenkomsten zullen nog gecommuniceerd worden.